Pirks inventāru

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ar savu projektu piedalīsies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai konkursā, lai skolas sporta zālei varētu iegādāties inventāru un aprīkojumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 16 420 latu, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, ja projektu atbalstīs, būs 6086 lati. “Vēlamies iegādāties sporta inventāru, jo tā pašlaik trūkst, un apskaņošanas tehniku, kam vajadzēja būt jau pie sporta zāles nodošanas pirms vairākiem gadiem. Tagad apskaņošanai skola tērē lielus līdzekļus. Plānots veidot arī spoguļsienu sporta zāles foajē,” saka ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre. Deputāte Sandra Zeltiņa uzsver, ka konkursa otrajā kārtā varēs iesaistīties arī citas pašvaldības iestādes, piesaistot finansējumu, piemēram, zupas virtuves un patversmes darbībai.

Vietējās ziņas