Plāno slēgt sadarbības līgumu

Alūksnes novada pašvaldība plāno slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Marienburgas kultūrvēsturiskais mantojums”, kas kļūs par pirmo soli ceļā uz savstarpējo sadarbību.

Jāatgādina, ka iespējamā sadarbība ar šo biedrību tika skatīta jau pirms pāris mēnešiem. Toreiz tās valdes loceklis Oskars Gudrais iepazīstināja ar savām iecerēm, proti, ar Eiropas struktūrfondu un pašvaldības atbalstu sakārtot atsevišķas pilsētas teritorijas, kas saistītas ar tās kultūrvēsturisko mantojumu. Lai gan toreiz lēmums par sadarbības līguma slēgšanu netika pieņemts, nu tas ir atkal aktualizēts. Iepazīstinot ar šo priekšlikumu Tautsaimniecības komitejas deputātus, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks un komitejas priekšsēdētājs Dzintars Adlers skaidro, ka sākotnēji iecerētā patapinājuma līguma vietā, kurā tiktu iezīmētas noteiktas darbības teritorijas, šoreiz priekšā likts vispārīgs sadarbības līgums ar biedrību.

Uz deputāta Laimoņa Sīpola pausto neizpratni, kāds labums no tik vispārīga līguma, kurš neko neizsaka, Dz.Adlers norāda, ka šis līgums biedrības pārstāvjiem atvieglos sarunas ar potenciālajiem investoriem par konkrētu projektu īstenošanu, jo tas būs kā garants pašvaldības vēlmei sadarboties. Tajā pašā laikā ikviens priekšlikums vai projektu iecere būs jāsaskaņo ar pašvaldību un par to tiks lemts atsevišķi. Deputāts Ainars Melders uzskata, ka šādus sadarbības līgumus ar pašvaldību patiesībā būtu jāslēdz ikvienai biedrībai vai nodibinājumam, kas kaut kādā veidā pārstāv Alūksnes novada intereses. Kā piemēru viņš min Alūksnes un Apes novada fondu, ar kuru šāda līguma nav, bet, ņemot vērā tā darbību, būtu vēlams noslēgt. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Marienburgas kultūrvēsturiskais mantojums” vēl tiks lemts domes sēdē.

Vietējās ziņas