Plāno veidot sabiedrisko centru 3

Trīs Alūksnes novada pagastu pārvaldēs uzsākts darbs pie projektiem iesniegšanai LEADER programmā. Ar to palīdzību plānots piesaistīt finansējumu sporta inventāra iegādei, kā arī sabiedriskā centra izveidei.

Jaunannas, Annas un Kalncempju pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova informē, ka viņas pārziņā esošajos pagastos tiek gatavoti divi projekti.

Viens no tiem saistīts ar sabiedriskā centra izveidi Kalncempjos. Šim mērķim izvēlēta bijušās Kalncempju pagasta padomes ēka. Vienu tās telpu plānots izremontēt, aprīkojot ar nepieciešamajām mēbelēm. Turpmāk tā varētu kļūt par vietu dažādu pasākumu rīkošanai, jo, kā uzsver V.Čugunova, šobrīd Kalncempju pagastā nav ne tautas nama, ne tam alternatīvas iestādes. Šo telpu iedzīvotāji varētu izmantot arī kā tikšanās vietu sabiedriskām aktivitātēm.

Bijušās Kalncempju pagasta padomes ēkā šobrīd atrodas bibliotēka, tāpēc projektā iecerēts iekļaut arī tai līdzās esošās telpas remontu. V.Čugunova skaidro, ka to varētu pārvērst par lasītavu, izvietojot tajā bibliotēkas datorus un piedāvājot iedzīvotājiem bezmaksas interneta pakalpojumus atsevišķā telpā. Plānots arī iegādāties jauniešiem domātas galda spēles, kas šo telpu vērstu daudzpusīgāku un iedzīvotājiem saistošāku.

Otrs projekts saistīts ar Annas sporta centru. Pagājušajā ziemā remontdarbu laikā nomainīts grīdas segums, labots jumts un atjaunotas tribīnes, taču pilnvērtīgam piedāvājumam pietrūkst atbilstoša sporta inventāra. Ar projekta starpniecību plānots piesaistīt finansējumu basketbola, volejbola un futbola bumbu iegādei, divu tenisa un novusa galdu, kiju, florbola vārtu un nūju iegādei.
Līdzīgs projekts top arī Zeltiņu pagastā, kur iniciatīvu uzņēmies sporta klubs “Zeltiņi”. Nupat viņi saņēmuši Alūksnes novada domes deputātu akceptu bijušās Zeltiņu pamatskolas sporta zāles izmantošanai. Nu viņi vēlas piesaistīt līdzekļus tam nepieciešamā sporta inventāra iegādei, kā arī pielāgot zāli sporta nodarbību un nometņu rīkošanai, paplašinot sanitāros mezglus un ierīkojot dušas telpas.

Komentāri 3

Vietējās ziņas