Ģimenes konfliktu laikā Valsts policija pieņem lēmumu nošķirt personas no ģimenes

 Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrēti pieci ģimenes konflikti no tiem divos gadījumos pieņemts Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Informē Valsts policijas vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Varmāku nošķir
Kopš 2014.gada, kad stājās spēkā normatīvais regulējums, kas paredz pagaidu aizsardzību pret vardarbību, policistiem ir tiesības pieņemt tūlītēju lēmumu par varmākas nošķiršanu. Šī norma pieņemta, lai novērstu vardarbības draudus ģimenēs un nodrošinātu pagaidu aizsardzību pret varmāku, nosakot, ka šai personai nekavējoties jāatstāj mājoklis.


Līdz astoņām dienām
Policija lēmumu par nošķiršanu var piemērot uz laiku līdz astoņām dienām, taču, ja cietusī persona pēc tam vēlas, lai šo jautājumu turpina skatīt tiesa, tad ar policijas starpniecību tiek iesniegts pieteikums tiesai un noteikts policijas lēmums par nošķiršanu uz laiku, kamēr tiesa pieņem savu lēmumu.
Tomēr jāpiemin, ka policija lēmumu var pieņemt tikai uz rakstveida pieteikuma pamata. Ja cietusī persona atsakās rakstīt pieteikumu policijai, tad nošķiršanu piemērot nevar.

Policijas ziņas