Līdz ar jaunā projekta realizāciju stiprinās kibernoziedzības apkarošanu un prevenciju

Valsts policijā šī gada maijā sākts apjomīgs projekts, ar kuru plānots būtiski pilnveidot Valsts policijas kapacitāti kibernoziedzības apkarošanas un tā prevencijas jomā. Projekta laikā tiks uzlabota Valsts policijas Kibernoziedzības apkarošanas nodaļas materiāltehniskā bāze ar mūsdienīgu tehniku un nepieciešamajām programmām, kā arī tiks celta likumsargu kvalifikācija ar specifiskām zināšanām. Savukārt Valsts policijas Nepilngadīgo lietu inspektori jauniegūtās zināšanas par drošību internetā varēs nodot tālāk jauniešiem visā Latvijā.

Valsts policijā uzsākts Iekšējā drošības fonda (IDF) līdzfinansēts projekts – “Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā” ar mērķi pilnveidot Valsts policijas kapacitāti kibernoziedzības apkarošanā un tā prevencijā. Projekts tapis ciešā sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT) un Drošs Internets (DI).

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Dmitrijs Homenko uzskata, ka projekta realizācija ievērojami palīdzēs darbā: “Šis projekts būtiski uzlabos Valsts policijas spēju izmeklēt kibernoziegumus ātrāk nekā jebkad iepriekš, kā arī atvieglos pierādījumu fiksēšanu un tā izņemšanas iespējas. Pateicoties projektam, kibernoziedzības apkarošanu Latvijā mēs varēsim pacelt jaunā līmenī, nodrošinot arī reģionālās Valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas nodaļas zinošos policistus gan ar mūsdienīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem, gan papildus specifiskām zināšanām, rīkojot darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības.”

Projekta realizācijas laikā plānots uzlabot Kibernoziedzības apkarošanas nodaļas materiāltehnisko bāzi, iegādājoties gan specializētu tehniku, gan nepieciešamās programmas kibernoziegumu izmeklēšanas un apkarošanas vajadzībām, gan arī nodrošinot Valsts policijas amatpersonu kvalifikācijas celšanas apmācības. Jāpiemin, ka uzmanība tiks veltīta arī prevencijas jomā strādājošajiem Nepilngadīgo lietu inspektoriem, kuri tiks apmācīti par interneta drošības jautājumiem, lai šīs zināšanas un pieredzi varētu nodot jauniešiem visā Latvijā. Projekts paredz arī preventīvo materiālu izstrādes un iedzīvotāju informēšanas aktivitātes, kuras nodrošinās Valsts policija, sadarbojoties ar citām valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas rūpējas par interneta drošības jautājumiem.

Projekta kopējais finansējums ir 794 201 eiro un tas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda atbalstu (595 651 eiro) un Valsts budžeta finansējumu (198 550 eiro) apmērā. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši, proti, līdz 2018.gada 30.oktobrim.

Policijas ziņas