Pošas “Labestības laikam”

Tieši pēc mēneša Alūksnes un Apes novada fondam apritēs pieci gadi, kopš tā dibināšanas. Šis notikums tiks atzīmēts ar akcijas “Labestības laiks” pasākumu, kur ziedu un dāvanā vietā viesi būs aicināti ziedot līdzekļus bērniem ar īpašām vajadzībām.

“Šajā pasākumā tiks vākti līdzekļi noteiktam mērķim, taču vienlaikus tas aizsāks plašāku aktivitāšu ciklu, kurā vērsīsim cilvēku uzmanību uz labiem darbiem un palīdzēšanu tiem, kam tas vajadzīgs,” saka Alūksnes un Apes novada fonda valdes locekle Indra Levane. Akcijas “Labestības laiks” pasākums plānots sestdien, 24.aprīlī, Māriņkalna tautas namā. To iecerēts veidot kā koncertu, kurā uzstāsies vietējie mūziķi un amatiermākslas kolektīvi.

Ieejas karte kā ziedojums
Lai gan pasākums notiks tikai pēc mēneša, jau šobrīd Alūksnes un Apes novada fondā iespējams iegādāties ieejas karti, par kuru veiktais maksājums kalpos kā ziedojums. “Ieejas kartes var iegādāties, sākot no pieciem latiem. To esam noteikuši kā minimālo ziedojuma summu, taču maksimālā būs atkarīga no tā, cik katrs varēs un gribēs ziedot mūsu izvēlētajam mērķim,” skaidro I.Levane.
Visi saziedotie līdzekļi tiks atvēlēti bērniem ar īpašām vajadzībām. Fonda pārstāve atklāj, ka pēdējos gados saņemtas vairākas vēstules ar lūgumiem viņiem palīdzēt. Dažiem nepieciešami līdzekļi rehabilitācijai, citi nevar atļauties rotaļlietas, kas palīdzētu mazāko bērnu attīstībai, savukārt vēl kādam noderētu atbalsts sadzīviskās lietās. Par šiem bērniem un viņu vajadzībām plānots sagatavot arī informatīvos materiālus, lai cilvēki zinātu, kam un kādam mērķim viņi ziedo.

Rīkos mākslinieku darbu izsoli
I.Levane atklāj, ka pasākumu papildinās pašmāju mākslinieku darbu izsole, ko vadīs vakara vadītāji Sanita un Didzis Eglīši. Arī izsolē iegūtie līdzekļi tiks izmantoti noteiktam mērķim. Tiesa, par to, kādi bijuši visi labie darbi, ko izdevies paveikt šajos piecos gados, varēs uzzināt atsevišķās izstādēs, kas tiks veidotas sadarbībā ar novadu bibliotēkām. Tāpat iecerēta fonda pārstāvju viesošanās novadu izglītības iestādēs, lai stāstītu par labdarību un citiem labajiem darbiem, ko katrs var paveikt.

Vietējās ziņas