Prasa atmaksu 2

Pilnsabiedrība “Silten JG” vērsusies Alūksnes novada pašvaldībā ar iesniegumu, kur lūdz atmaksāt līdzekļus, ko uzņēmums pērn iztērējis, veicot pašvaldības akciju sabiedrības “Simone” izpēti un finanšu auditu. Tā kā pašvaldība tomēr atteicās no sadarbības ar “Silten JG”, uzņēmums vēlas atgūt savu ieguldīto naudu.

Uzņēmuma iesniegumu deputāti izskatīja finanšu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā. “Silten JG” prasa atmaksāt 7420 latus. No tiem 2420 latu par “Simones” vērtējumu un 5000 par reorganizācijas plānu, lai veidotu jaunu akciju sabiedrību “Siltums”, kas tā arī netapa. Deputāti bija vienisprātis, ka atmaksāt varētu vērtēšanas izdevumus, ko pašvaldība toreiz pasūtīja uzņēmējam un par ko arī ir noslēgts līgums, nevis reorganizācijas plāna izstrādi 5000 latu apmērā, jo tāds uzņēmumam no pašvaldības puses toreiz netika pasūtīts.

Jautāts, kādēļ tikai tagad, kad apritējis jau gandrīz gads, uzņēmums vēršas pašvaldībā ar šādu iesniegumu, uzņēmuma valdes loceklis Gaitis Sockis “Alūksnes Ziņām” norāda – tikai šā gada maijā oficiāli uzzināja, ka sadarbības ar Alūksnes novadu nebūs. “Toreiz pašvaldībai nebija līdzekļu, par ko veikt “Simones” finanšu auditu un noteikt tirgus vērtību, tādēļ mēs to apmaksājām. Tā kā sadarbības modelis neīstenojās, uzskatām, ka šo naudu pašvaldībai ir pienākums mums atmaksāt. Var diskutēt par 5000 latu atmaksu – protams, mēs vēlētos arī šos līdzekļus, ko paši ieguldījām uzņēmuma izpētē, jo arī šie biznesa plāni pašvaldībai bija pieejami. 5000 latu atmaksa būs pašvaldības godprātības jautājums – par šo darbu izpildi līgumsaistību mums nav,” stāsta G.Sockis. Izvērtējot notikumus pirms gada, G.Sockis tagad pauž gandarījumu, ka sadarbība ar Alūksnes novadu tomēr neīstenojās. “Kad iepazinām reālo situāciju “Simonē”, mūsu priekšstats mainījās, jo finanšu situācija “Simonē” bija ļoti slikta. Mēs nevēlamies arī iesaistīties politiskās intrigās, turklāt arī no iedzīvotājiem bija liela pretestība,” saka G.Sockis.

Komentāri 2

Vietējās ziņas