Prasa atzīt rīkojumu par prettiesisku 6

Gulbenes rajona tiesā 24.februārī skatīja Inga Bebres prasību pret Alūksnes novada pašvaldību. Tajā tiek prasīts atzīt par prettiesisku pašvaldības izpilddirektores rīkojumu par viņas atstādināšanu no darba, atzīt, ka ar to ir radītas nelabvēlīgas sekas un piedzīt no pašvaldības 4000 latu atlīdzību sakarā ar morālo kaitējumu.

Vienu likuma pantu “tulko” dažādiI.Bebres pārstāvis jurists Guntars Freijs uztur visas prasības, bet pašvaldības pārstāvis jurists Artūrs Upīts tās noraida. A.Upīts norāda, ka pašvaldības izpilddirektores Janīnas Čugunovas rīkojums par I.Bebres atstādināšanu no darba tika izdots, pamatojoties uz Darba likuma 58.panta 1. un 3.daļu. Alūksnes novada pašvaldība uzskata, ka tai nebija ne morālas tiesības, ne arī materiālu iespēju algot revidentu, kura amats tika likvidēts pēc domes lēmuma sakarā ar saimnieciskiem un organizatoriskiem apsvērumiem. “Atstādināšana no darba bija vienīgais iespējamais darba likumā paredzētais variants, lai novērstu pašvaldības līdzekļu nelikumīgu izmantošanu. Izpilddirektore rīkojās pašvaldības interesēs,” pamato A.Upīts. Savukārt G.Freijs apstrīd rīkojuma tiesiskumu. “Faktiskais iemesls ir nevis Ingas Bebres kaitējums pašvaldībai, kā teikts šajā Darba likuma pantā, bet tas, ka novada domei nav naudas,” norāda jurists.
Pašvaldība negaida tiesas lēmumuA.Upīts skaidro, ka ar novada domes lēmumu par pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu no tā  tika izslēgta revidenta, bērnu tiesību aizsardzības speciālista un ekonomista štata vieta. Līdz ar to tika samazināts administrācijai paredzētais finansējums. Divus mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas izpilddirektore J. Čugunova izdeva rīkojumu par I.Bebras atstādināšanu. Šajā laikā bija iztērēti revidenta algošanai paredzētie līdzekļi, bet papildu finansējumu atrast nebija iespējams. “Ja šādi līdzekļi būtu, tad pašvaldībai nebūtu vajadzības likvidēt revidenta štatu. Tas nozīmē, ka neesošas štata vietas algošana nepārprotami kaitē pašvaldības interesēm,” komentē A.Upīts.  Valsts iestāžu, pašvaldību uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība nedeva piekrišanu pašvaldībai I.Bebres darba līguma uzteikšanai, tāpēc novada dome iesniedza prasību tiesā. 
Panāk tikai daļēju vienošanosTaču jau tiesvedības procesa laikā, 20.oktobrī, novada domes izpilddirektore J. Čugunova izdeva rīkojumu, ar kuru atstādināja I.Bebri no darba. I.Bebre iesniedza sūdzību izpilddirektorei, kurā norādīja uz rīkojuma prettiesiskumu. Tomēr saņēma atbildi, ka nav pamata atcelt rīkojumu.   “Nav tādas tiesību normas, kas paredzētu darbinieka atbrīvošanu bez algas saglabāšanas pirms tiesas sprieduma. Tas nozīmē, ka darba devējs ir patvaļīgi interpretējis šīs tiesības,” norāda G.Freijs.    30.novembrī tika noslēgta vienošanās starp I.Bebri un Alūksnes novada domi, ar kuru darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas. Tajā pašā dienā izpilddirektore atcēla rīkojumu, ar kuru I.Bebre tika atstādināta. Taču netika panākta vienošanās, ka šis rīkojums bijis prettiesisks un ka izmaksājama kompensācija par morālo kaitējumu. I.Bebres veselības pasliktināšanos apliecina darba nespējas lapa, kā arī liecība par publikācijām, kas radīja psiholoģisku traumu. “Garīgās ciešanas nevar pievienot ar izziņu,” atzīst G.Feijs.

Komentāri 6

vvv

ja nu silta vietina bija un delins srotu uzcela lielu, un majina prihvatizeta tika merkela iela. Dzivoja cepuri kuldama, bet tagad slima. Mums Aluksne ir tik labi arsti, bet tomer nemak atklat un izarstet Laventa sindromu

pirms 10 gadiem, 2010.02.28 17:11

el

Beidziet gāzt žulti,ja nav ko teikt,tad paklusējiet...

pirms 10 gadiem, 2010.02.27 23:30

Es

Par citu veselību, gan Bebere nedomāja! Labi darbi atmaksājās!

pirms 10 gadiem, 2010.02.27 22:56

Vietējās ziņas