Precizē kārtību robežas šķērsošanai bērniem

Šonedēļ Ministru kabinets atbalstījis Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Kārtībā, kādā valsts robežu šķērso bērni". Tas paredz - Eiropas Savienības iekšējo robežu šķērsošanai vairs nav nepieciešami papildu dokumenti, izņemot bērna pasi, kā arī nosaka atvieglojumus, šķērsojot ES ārējo robežu.

Jauni nosacījumi šajos noteikumos bērnu robežšķērsošanai nav paredzēti, bet saglabāta jau šobrīd spēkā esošā kārtība.

"Uz iekšējām robežām robežkontrole nepastāv un pilnvaru esamību vai neesamību nebūtu iespējams kontrolēt, bet, šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu, paredzēti atvieglojumi. Līdzšinējā kārtība noteica - ja bērna vecāks, kurš bērnu pavada, ir ārzemnieks vai bezvalstnieks, valsts robežas šķērsošanai ir nepieciešama otra vecāka notariāli apliecināta piekrišana bērna izceļošanai no valsts. Turpmāk papildu dokuments - notariāli apstiprināta otra vecāka piekrišana - būs nepieciešama tikai gadījumos, kad bērns ar Latvijas valstisko piederību šķērso robežu vecāka, kurš ir trešās valsts piederīgais, pavadībā," skaidro Iekšlietu ministrijas darbiniece Gunta Skrebele.

Noteikumi arī paredz, ka Pilsonības un migrācija lietu pārvalde izsniegs un apstiprinās ceļotāju sarakstu izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā, kā arī noteiks ceļotāju saraksta paraugu.

Vietējās ziņas