Precizē pakalpojumu saņemšanas kārtību

Valdībā ir apstiprināti grozījumi noteikumos par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Labklājības ministrijas speciāliste Marika Kupče uzsver, ka ir precizēts laika periods, pēc kura cilvēki varēs pieteikties atkārtotai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

"Tas nozīmē, ka minētos pakalpojumus cilvēki, kuru funkcionālās spējas samazinās, atkārtoti varēs saņemt ne agrāk kā gadu, divus gadus vai trīs gadus pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas. Atkārtotus pakalpojumus varēs saņemt 14 dienas. Vienlaikus sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu varēs pārcelt ne tikai saistībā ar slimību vai pirmās pakāpes radinieka nāvi, bet arī tad, ja paredzētajā pakalpojuma saņemšanas laikā persona apgūs kādu izglītības programmu," saka M.Kupče.

Vietējās ziņas