Pretendēs uz atbalstu jauniešu centru darbībā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs plāno piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā" ar projektu par jauniešu izglītošanu neformālās izglītības jautājumos.

Centra vadītāja Eva Aizupe informē, ka šā projekta mērķauditorija būs visa novada jaunieši. Tā īstenošanas laiks iecerēts no augusta līdz decembrim, turklāt būtiski, ka nav nepieciešams līdzfinansējums.

Izglītības un zinātnes ministrijas konkursā grasās piedalīties arī Apes novads. Apes novada domes deputāti akceptējuši dalību konkursā ar projektu "Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra "Burziņš" jaunās aktivitātes".

Vietējās ziņas