Pretendēs uz finansējumu mācību centram

Alūksnes novada pašvaldība kļūs par partneri valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projektā par mācību centru izveidi bibliotēkās. Projektu plānots iesniegt Latvijas - Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmā.

Projekta atbalstīšanas gadījumā katra sadarbības partnera lielākais ieguvums būs attiecīgās bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes papildināšana ar portatīvajiem datoriem, multifunkcionālo kopēšanas, faksa, drukas un skenēšanas iekārtu, interaktīvo tāfeli, multimediju iekārtām un citu mācību centram nepieciešamo tehniku. Projektā paredzētas arī bibliotekāru un iedzīvotāju mācības. Iegūs arī pagastu bibliotēkas

Alūksnes novada pašvaldību projektā pārstāvēs Alūksnes pilsētas bibliotēka. Iepazīstinot ar projekta ieceri Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātus, tās vadītāja Iveta Ozoliņa uzsver, ka dalība projektā ir vēlama, ja pastāv mērķis atttīstīties un paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Arvien vairāk cilvēku dodas uz bibliotēku, lai izmantotu bezmaksas interneta piedāvājumu informācijas iegūšanai un maksājumu veikšanai. Mācību centra izveide būtu nākamais solis piedāvājuma paplašināšanā. Projekta laikā iegūto tehniku varētu izmantot jebkura cita novada bibliotēka, kas vēlētos organizēt mācības vai seminārus.

Nāksies meklēt citas telpas

Par vienīgo šķērsli veiksmīgai projekta īstenošanai tiek saskatīta Alūksnes pilsētas bibliotēkas infrastruktūra. Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte norāda, ka bibliotēka apguvusi visas telpas, kas ir tās rīcībā, tāpēc problēmas radītu mācību centram domātu telpu atrašana. Šobrīd bibliotēka telpas dala ar Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļu. Projekta atbalstīšanas gadījumā vienai iestādei nāktos meklēt citu mājvietu. Izskanēja priekšlikums, ka abas iestādes varētu nemainīt savu atrašanās vietu, bet mācību centram telpas atvēlēt citā ēkā.

Par risinājumiem pašvaldība varēs domāt vēl gadu, jo, kā prognozē Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite, līgumu slēgšana varētu notikt ne agrāk par nākamā gada rudeni, bet tā īstenošana - 2012.gadā.

Vietējās ziņas