Prioritāte – kokapstrāde

Apes novada un Setomā reģiona (Igaunija) uzņēmēji kopā ar ekspertiem kārtējā tikšanās reizē pārrunāja koksnes resursu izmantošanas iespējas. Sadarbība notiek Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā, kura mērķis ir veidot konkurētspējīgu un ilgtspējīgu ekonomiku.

“Semināru atklājot, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju informēja par Vidzemes plānošanas reģiona sagatavoto ekonomisko profilu. Tajā starp galvenajām prioritātēm ir noteikta mežsaimniecība un kokapstrāde. Tas nozīmē, ka šīs nozares perspektīvā varētu dot iespēju uzņēmējiem atrast savu nišu, izmantojot vietējos resursus. Nepieciešamību tos izmantot uzsvēra Setomā reģiona pašvaldību savienības priekšsēdētājs Marguss Timmo,” stāsta novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane.

Igauņu pārstāvji, kuri nodarbojas ar statistikas un aptauju veidošanu, vēlas noskaidrot iespējas noturēt ienākumus tā reģiona robežās, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība. Paredzēts arī apzināt vietējos iedzīvotājus, lai zinātu viņu vēlmes un sadarbības iespējas.
Apē, Trapenē un Gaujienā uzņēmēji tikās ar igauņu ekspertiem, lai pārrunātu seminārā izskanējušos sadarbības piedāvājumus dažādu kokmateriālu piegādē. 25.oktobrī Apē tiksies abu reģionu iedzīvotāji, kuri nodarbojas ar dārzkopību, aitu un kazu audzēšanu, kā arī gatavo māla izstrādājumus.

Vietējās ziņas