Problēma: vecāki drīkst būt bezatbildīgi

Valstī netiek sodīti vecāki, kuri bezatbildīgi rada bērnus un nerūpējas par viņiem, bet nereti par audžuģimeni kāds vēlas kļūt tikai tādēļ, ka valsts par to maksā. Alūksnes novada domes kultūras, izglītības un sociālo jautājumu komitejas februāra sēdē, diskutējot par Alūksnes novada bāriņtiesas darbu aizvadītajā gadā, skāra arī šādus skaudrus jautājumus.


Mainās bāriņtiesas darbinieki

Alūksnes novada bāriņtiesā psihoemocionāli grūtā darba dēļ pēdējā laikā vērojama liela kadru mainība, pēdējos mēnešos mainījušies vairāki bāriņtiesas locekļi. Nereti lielās spriedzes dēļ rodas veselības problēmas arī pašiem bāriņtiesu darbiniekiem. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova norāda – bāriņtiesu darbs ir ļoti grūts, atbildīgs. “Esmu runājusi ar darbiniekiem, kuri aiziet no šā darba – viņi izdeg, tādēļ iespēju robežās meklē citu darbu, kur nav tik emocionāli grūti,” saka J. Čugunova. Arī domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins norāda – rindā uz darbu bāriņtiesā darbinieki nestāv.


2019. gadā
Uz 2019. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē Alūksnes novadā bija 61 bērns, no tiem 31 aizbildnībā, 22 audžuģimenēs un astoņi uzturas institūcijā. “No institūcijā esošajiem astoņiem bērniem pieci nāk no vienas ģimenes, bet trīs ir padsmitgadu vecumā, tuvu pilngadībai, ar ļoti lielām problēmām uzvedībā, psihiskiem traucējumiem, viņus nav iespējams ievietot kādā no audžuģimenēm. Pašlaik Sociālo lietu pārvaldei arī kļūst arvien grūtāk atrast kādu institūciju, kas uzņemtos atbildību par šiem jauniešiem,” stāsta Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga.

Plašāk lasiet “Alūksnes un Malienas Ziņas” 28. februāra numurā!

Vietējās ziņas