Ražos atšķirīgus koksnes produktus

Apes novada zemnieku saimniecībā "Kalnarušķi" bija rīkots seminārs Apes un Setomā (Igaunija) pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem, kas aktīvi iesaistās projekta "Buy local" darbā. Šoreiz viņi diskutēja, lai noskaidrotu piecus uzņēmējdarbības veidus, kurus sekmīgi varētu attīstīt abos novados.

Apes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane stāsta, ka novadā perspektīvu saskata kokapstrādes produkcijas ražošanā ar augstāku pievienoto vērtību. Šai produkcijai ir jābūt atšķirīgai ar savu "odziņu", lai izceltos plašajā piedāvājumu klāstā. Iecerēts arī attīstīt dīķu saimniecību, kurā audzētu ne tikai zivis, bet arī vēžus. Apenieši uzskata, ka dolomītu vajadzētu izmantot suvenīru gatavošanā. Savukārt novada lauku teritorijā vajadzētu paplašināt kazu un aitu gaļas, kā arī siera ražošanu. Iespējams audzēt Jaungada eglītes, attīstīt biškopību.

Savukārt sadarbības partneri izvēlējušies ražot aitu un liellopu gaļu, nodarboties ar keramikas un celtniecības materiālu ražošanu no māliem, izmantot koksni, kā arī dolomītu celtniecības materiāliem un telpu iekšējai apdarei, ražot enerģiju no koksnes atkritumiem.

"Pēc diskusijām vienojās, ka projekta gaitā padziļināti pētīs vairāku nozaru dzīvotspēju abos novados. Tiks noskaidrotas mazvērtīgo lauksaimniecības zemju izmantošanas lietderība kazu un aitu audzēšanai, kā arī zemes izmantošana mazajiem ražotājiem, piemēram, klūdziņu un Jaungada eglīšu audzēšanai, pieprasījums pēc māla izstrādājumiem, enerģijas ražošanas no biomasas lietderība," precizē I.Ērmane.

Šā mēneša beigās atkal tiksies projekta partneri, lai kopā ar pieaicinātajiem nozaru pārstāvjiem spriestu par šīm uzņēmējdarbības nišām Apes un Setomā novados.

Vietējās ziņas