Rekonstruē lauku ceļus

Apes novads pabeigta lauku ceļu rekonstrukcija, ko veica SIA “Ceļinieks 01” no 1.marta līdz 21.septembri

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane informē, ka uzņēmums izstrādāja tehnisko projektu un rekonstruēja ceļu segumu 380 metrus garā posmā Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes un 2,7 kilometru posmā Sapnīši – Graudi. Projekta kopējās izmaksas ir 62 832,49 lati. Tajā 56 549,24 lati ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Vietējās ziņas