Rekonstruēs ceļus 11 kilometru garumā 1

Pagastā rekonstruē vairāku ceļu posmus 11 kilometru kopgarumā. Būvdarbus veiks iepirkuma konkursā uzvarējusī SIA “Sorma”. Pededzes un Mārkalnes pagasta pārvalžu teritoriju attīstības speciāliste Daiga Vītola informē, ka tiks veikta ceļu klātnes profilēšana, grāvju tīrīšana, grants seguma atjaunošana, nobrauktuvju seguma remonts un caurteku iebūve.

Tehnisko projektu izstrādāja SIA “Projektēšanas birojs KTA”.  Ceļu rekonstrukcijas projektam ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiāls atbalsts. D.Vītola uzsver, ka rekonstruētie ceļi radīs labvēlīgus apstākļus autotransporta un gājēju kustībai. Pagasta iedzīvotāji tos izmanto, lai nokļūtu mājās, uz darbu, skolu, kultūras un sabiedriskajām iestādēm.

Komentāri 1

Vietējās ziņas