Rekonstruēs Trapenes ielu apgaismojumu

Līdz augusta beigām Trapenē plānots pabeigt ielu apgaismojuma rekonstrukciju, kas tiek īstenota Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma "Pamatkalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" gaitā.

Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Liberts atklāj, ka par šo darbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA "Alūksnes energoceltnieks" par kopējo summu 66 100,56 lati (bez PVN).

Viņš norāda, ka līdzšinējais pagasta centra ielu apgaismojums ierīkots septiņdesmitajos gados un savu laiku jau nokalpojis.

"Kad ir lielāks vējš vai nelabvēlīgāki laika apstākļi, mums uzreiz rodas problēmas. Sistēma sevi ir praktiski atkalpojusi, tāpēc jau sen prasījās pēc pārmaiņām," skaidro J.Liberts. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija tiks veikta 3300 metru garumā un aptvers visu Trapenes pagasta centru.

Vietējās ziņas