Rekonstruēti četri ceļi

Liepnas pagastā rekonstruēti četri ceļi par 106 328 latiem (ar PVN). 90 procenti ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts budžeta līdzekļi, pārējais – pašvaldības līdzfinansējums. Kopējais ceļu garums ir gandrīz kilometrs.

Rekonstrukcija tika veikta autoceļam Liepna – pagrieziens uz vidusskolu, Liepna – luterāņu baznīca, dzīvojamā māja Liepna 105 – Liepna 104, kā arī Liepna - dzīvojamā māja “Seda”. Ceļiem tika uzklāts asfalta segums, iebūvētas apmales, bruģēti laukumiņi, ierīkoti stāvlaukumi, izbūvētas nobrauktuves, uzstādītas ceļa zīmes, uzklāti horizontālie apzīmējumi, nomainīti aku vāki un veikti citi darbi, ko izpildīja SIA “Abrasiv”.

Pašlaik notiek iepirkums pagasta ceļu rekonstrukcijas otrajai kārtai. Tajā tiks rekonstruēti ceļi gar Liepnas internātpamatskolu līdz estrādei, apkārt vidusskolai un Liepna – Līvāni 2.

Vietējās ziņas