Renovēs muižas ēkas 1

Gaujienā uzsākti Gaujienas muižas dārznieka mājas apkopes darbi. Līdz ar šo darbu uzsākšanos iespēju robežās turpināsies Gaujienas muižas parka arhitektūras pieminekļu renovācija.

Uzsāktie darbi ir tikai iesākums
Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča informē, ka Gaujiena ir bagāta ar kultūrvēsturiskiem objektiem un vieni no tiem ir tieši arhitektūras pieminekļi. Muižas kompleksā atrodas vairākas ēkas, un dārznieka mājā, kura vēlāk bijusi arī spirta noliktava, uzsāktie darbi ir tikai iesākums arī pārējo muižas kompleksa ēku atjaunošanai.

“Esam saņēmuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju veikt remontdarbus, lai dārznieka mājā veiktu ūdens novadīšanas drenāžas izbūvi un ēkas fasādes remontu. Mums ir atsūtīti norādījumi no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kā veikt ēku apkopes pasākumus, un šoreiz finansējums nāk no Apes novada domes, bet nākotnē ceram finansējumu gūt arī no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas,” teic I.Lukjanoviča.

Gaujienas muižas dārznieka mājas ūdens novadīšanas drenāžas izbūvei Apes novada dome piešķīrusi finansējumu 3390 eiro apmērā, savukārt šīs ēkas fasādes atjaunošanai, bruģa ieklāšanai, jumta noteku remontam un citiem remontdarbiem dome atvēlējusi 1783 eiro.

Arhitektūras pieminekļu uzturēšana ir slogs
I.Lukjanoviča atzīst, ka Gaujienas muižas parka arhitektūras pieminekļu uzturēšana pašvaldībai ir liels slogs, jo ēkas pieder Apes novada pašvaldībai un muižas parka teritorija ir liela platība.

“Tagad gan puse no Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas dārza ir atdota tā īpašniekiem un mums nav tam piekļuves, taču lielas platības kā dāvinājumu esam guvuši arī no “Anniņu” mantinieces Maijas Zīles. Gadu laikā pa daļām mums ir atdāvināta arī daļa Gaujas piekrastes līnijas, kas ir nozīmīgs ieguvums pašvaldībai. Nākotnē turpināsim arī Gaujienas muižas pilsdrupu konservāciju,” uzsver I.Lukjanoviča un norāda, ka apkopjamās teritorijas ir tik tiešām daudz un pašvaldībai ir jārod risinājumi šo teritoriju uzkopšanā un ēku saglabāšanā. Jāpiemin, ka  četrās  muižas ēkās dzīvo arī cilvēki.

“Gaujienā ir darbs, ir uzņēmums SIA “Vaidens”, mums ir arī skolas, kā arī mūzikas skola. Šogad jau piedzimuši desmit bērni, un Gaujiena ir arī skaista vieta, kur dzīvot,” teic I.Lukjanoviča. Muižas arhitektūras pieminekļu atjaunošana palīdzēs gaujieniešiem justies daudz patīkamāk sev pieejamajā vidē, kā arī tūristiem pavērsies acij daudz sakoptāks skats.

Komentāri 1

nu ja

vienu sienu sataisīja ,betkā būs ar pārējām?

pirms 6 gadiem, 2015.09.19 18:58

Vietējās ziņas