Reorganizēs slimnīcu

Drīzumā tiks sākts SIA „Alūksnes slimnīca” reorganizācijas projekts, lai varētu veidot slimnīcu apvienību kopā ar Vidzemes reģionālo slimnīcu.

SIA „Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa Tautsaimniecības komitejas deputātiem pirmdien klāstīja, kā sokas sarunas ar Valmieru par apvienības veidošanu. 
Būs vairāki ieguvumi „Neviens nebūs ieguvējs, ja Alūksnē kaut ko slēgs: iedzīvotāji tādēļ nebrauks ārstēties uz Valmieru, bet darīs to tuvāk dzīvesvietai kaimiņrajonos. Vidzemes reģions katru gadu zaudē aptuveni 22 procentus pacientu, kas aizplūst uz Rīgu, bet naudas izteiksmē tie ir aptuveni 8 miljoni bez pacientu iemaksām. Šī nauda kaut daļēji varētu palikt reģionā,” stāstīja M.Kauliņa. Iesaistīšanās apvienībā ļaus slimnīcai turpināt darbu pašreizējā līmenī kā daudzprofilu slimnīcai. Pēc reorganizācijas apvienība būs kā viens uzņēmums ar vienotu grāmatvedību, kas strādās ar valsts noteikto tarifu reģionālajām slimnīcām. M.Kauliņa norādīja - Alūksnes slimnīca varētu strādāt ar citu tarifu, piemēram, kā lokālā slimnīca. “Ja mēs apvienību neveidosim, nebūs skaidrības par Alūksnes slimnīcas nākotni pēc 2011.gada 31.decembra, jo līdz tam esam daudzprofilu slimnīca. Nav arī zināms, kādi būs jaunievēlētās Saeimas uzstādījumi veselības aprūpē, jo jau tagad Pasaules Banka izsakās, ka jāturpina reformas gan izglītībā, gan veselības aprūpē. Ja veselības aprūpē īstenosies modelis „3+7”, tad paliks 3 universitātes slimnīcas un 7 reģionālās, tostarp Vidzemes slimnīca, un Alūksni tas tik ļoti neapdraudētu,” stāstīja M.Kauliņa. Apvienība ļaus arī Alūksnes slimnīcai piesaistīt Eiropas naudu - aptuveni 800 000 latu. 
Būs iekšējais līgumsM.Kauliņa uzsvēra, ka visātrākais reorganizācijas veids ir pievienošanās. Komercreģistrā jauno uzņēmumu vajadzētu ierakstīt līdz 1.jūlijam, bet paredzams, ka šo termiņu valsts pagarinās, jo apvienību veidošanā ir sasparojušās arī Kurzemes slimnīcas. Valmieras jurists ir izstrādājis projektu reorganizācijas uzsākšanai.  M.Kauliņa atklāja, ka rit sarunas arī par iekšējā līguma slēgšanu, lai nākotnē nebūtu iespējas pievilt Alūksnes slimnīcu. „Vidzemes slimnīcai ir parādsaistības, bet vienojāmies, ka iekšējā līgumā atrunās – katra slimnīca pati strādās ar savām parādsaistībām,” sacīja M.Kauliņa. Deputāts Laimonis Sīpols pauda atbalstu apvienības veidošanai, bet arī bažas par to, vai reģionālā slimnīca uz Alūksnes slimnīcas bāzes nesamazinās gultas vietu skaitu un sniegto pakalpojumu daudzveidību. M.Kauliņa uzsvēra, ka pašlaik Vidzemes slimnīca tieši palielina gultas vietu skaitu, jo blakus esošās Limbažu un Smiltenes slimnīcas ir reorganizētas, turklāt arvien vairāk pacientu nokļūst slimnīcās ar ielaistām slimībām.   M.Kauliņa piebilda, ka pašlaik Alūksnei ar Valmieru nav pilnvērtīgas sabiedriskā transporta plūsmas. “Ir  bijušas sarunas ar privātajiem pārvadātājiem, kas noteiktās dienās nedēļā varētu organizēt braucienus uz Valmieru,” sacīja M.Kauliņa.

Vietējās ziņas