Rīgā atklās Adolfam Liepaskalnam veltīto Alūksnes muzeja ceļojošo izstādi

Piektdien, 3. decembrī Latvijas Sporta muzejā atklās Alūksnes muzeja ceļojošo izstādi „Adolfa Liepaskalna mūža kilometri”.

Sadarbība ar Latvijas Sporta muzeju aktivizējās, pateicoties ievērojamā novadnieka Adolfa Liepaskalna vārdam un Alūksnes muzeja izveidotajai atceres izstādei, kas bija veltīta soļotāja 100 gadu jubilejai. Apmeklējot izstādes atklāšanu Alūksnes Jaunajā pilī, Latvijas Sporta muzeja pārstāvji izteica vēlmi deponēt izstādi uz Rīgu.

- Izveidotā ceļojošā izstāde pavērs iespējas lielpilsētas iedzīvotājiem iepazīties ar nelielu daļiņu no mūsu muzeja krājumā esošajām vērtībām, un tas ir labs sākums, lai raisītu interesi par Alūksnes novadu un Alūksnes muzeju kopumā. Apskatot izstādes materiālu, klausoties stāstījumā, apmeklētājs iepazīsies ar soļotāja dzīvesstāstu, sākot no bērnības Karvā, līdz pat pēdējai distancei Alūksnes Pilssalas sporta laukumā. Šīs izstādes piedāvājumā ir izcilā soļotāja personīgās lietas, balvas, medaļas, dokumentus, fotogrāfijas un leģendāro koferīti, kas Alūksnes muzeja krājumā nonāca pēc soļotāja aiziešanas mūžībā, kad sporta biedrības „Vārpa” pārstāvji tās paglāba no pazušanas. Veidojot ceļojošo izstādi, Alūksnes muzeja speciālisti apguva jaunu, ātru un uzskatāmu manieri vēsturiskās informācijas eksponēšanai. Iekārtošana prasīja lielu pētniecisko darbu, tādēļ sākotnēji Alūksnes muzeja darbiniece un izstādes kuratore Vizma Supe sazinājās ar Latvijas Sporta muzeja speciālisti Ritu Apini, galveno krājuma glabātāju Solvitu Freimani, jo arī tur atrodas daļa no soļotāja personīgajām lietām, - norāda Alūksnes muzeja speciāliste komunikāciju darbā Līva Liepiņa.

L. Liepiņa uzsver, ka Alūksnes muzejs savstarpēju iestāžu sadarbību attīsta ne tikai ar novada kultūras, izglītības iestādēm un laikrakstiem, informējot par muzeja aktualitātēm. Šeit jāatzīmē muzeja sadarbība arī ar citiem Latvijā esošajiem plašsaziņas līdzekļiem, citu novadu muzejiem.

- Alūksnes muzejs ir atvērts visam jaunajam, sadarbībai visdažādākos veidos un ar ieinteresētiem sadarbības partneriem! Ceram sagaidīt jau esošo un jaunu partneru, apmeklētāju ieteikumus sadarbībai! Mums ir ļoti svarīgi to uzzināt, lai varam analizēt paveikto un pilnveidot darbu nākotnē, - akcentē muzeja direktore Inita Veismane.

Savstarpēja apmaiņa ar muzeja krājuma esošajām vērtībām bagātina, dažādo izstāžu tematiku. Jo interesantāks, saistošāks izstāžu klāsts, jo apmeklētājs ir ieinteresētāks iegriezties muzejā atkārtoti.

- Pēdējo trīs gadu laikā saturiskās bāzes maiņu sadarbības ceļā esam organizējuši ar kolēģiem no Balvu novada muzeja, Gulbenes novada un vēstures muzeja, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Valmieras novadpētniecības muzeja, fotosalona „Studija Pluss” un Ojāra Vācieša memoriālā muzeja. Prieks, ka arī individuāli mākslinieki, kolekcionāri izrāda interesi rīkot izstādes Alūksnes muzejā. No apmeklētāju viedokļiem un viņu ieteikumiem varam mācīties kļūt pēc iespējas mainīgāki un daudzpusīgāki, jo redzam pēc kāda žanra izstādēm ir pieprasījums. Alūksnes muzejs ir guvis pieredzi, iesaistoties divās ar Rīgas muzejiem organizētajās aktivitātēs. Kā pirmo var minēt dalību Paula Stradiņa Medicīnas un vēstures muzeja 2009. gada pavasarī rīkotajā izstādē veltītai novadnieka mākslinieka Leo Kokles 85 gadu jubilejai. Saņemot uzaicinājumu, Alūksnes muzejs piedalījās ar krājuma priekšmetiem, gleznām, ko muzejam atvēlējusi un dāvinājusi Leo Kokles māte. Piedaloties izstādē, popularizējām mūsu novadā saglabātās kultūrvēsturiskās vērtības. Sadarbības turpinājumā ir Jaunās pils bēniņos līdz šī gada decembra beigām apskatāmā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ceļojošā izstāde „Alkohols cilvēka organismā”, - stāsta L. Liepiņa.

Vietējās ziņas