Rīkos divus metu konkursus

Alūksnes novada domes jūlija sēdē deputāti nolēma organizēt divus metu konkursus - Alūksnes tautas nama rekonstrukcijai un saieta laukumam Dārza ielā 11, Alūksnē.

Sēdē apstiprināja žūriju, kas izvērtēs konkursantu iesniegtos darbus. Abu komisiju priekšsēdētājs būs Dzintars Adlers.

Tautas nama metu konkursa darbu izvērtēšanā piedalīsies pašvaldības darbinieki un deputāti - Sandra Zeltiņa, Janīna Čugunova, Sanita Eglīte, Aivars Sausais, Līga Šķepaste, Aina Kaukala, Sanita Bērziņa, Evita Ņedaivodina, Arturs Upīts. Komisijā iekļauta arī arhitekte Anda Lejasblusa, kas pašvaldībā nestrādā, bet par savu iesaistīšanos saņems samaksu 200 latu apmērā.

Savukārt saieta laukuma konkursa darbus bez jau nosauktajiem darbiniekiem izvērtēs arī Inese Randa un Agris Veismanis, bet nepiedalīsies S.Eglīte, S.Bērziņa un A.Lejasblusa.

Abu žūrijas komisiju sekretārs būs pašvaldības iepirkumu speciālists Ingus Berkulis.

Abiem konkursiem būs arī godalgu fonds: tautas namam 6700 latu (1.vietai - 2500 latu, 2.vietai - 1700 latu, 3.vietai - 1200 latu, 4.vietai - 750 latu, 5.vietai - 550 latu), bet saieta laukumam 650 latu (1.vietai - 350 latu, 2.vietai - 200 latu, 3.vietai - 100 latu).

Vietējās ziņas