Rīkos pateicības braucienu

Kopš vasarā izdotās grāmatas „Ādolfa Liepaskalna mūža soļi” par izcilo soļotāju un novadnieku Ādolfu Liepaskalnu tiek izrādīta arvien lielāka interese.

Grāmatas autors Jānis Polis atklāj, ka vasarā saņemts uzaicinājums piedalīties Alūksnes Bērnu un jauniešu centra rīkotajā nometnē, lai ar novadnieku iepazīstinātu bērnus un jauniešus. Tie J.Poļa stāstījumā klausījušies ar lielu aizrautību. Uzzinot par šo pieredzi, drīz vien saņemti uzaicinājumi no citām izglītības iestādēm. Interesi par Ā.Liepas­kalnu izrāda arī pieaugušie, tāpēc tuvāko divu nedēļu laikā nolemts rīkot atkārtotu braucienu pa novadnieka „dzīves takām” jeb vietām, ar ko bijusi saistīta soļotāja dzīve. Pirmo reizi šāds brauciens tika rīkots maijā, kad piedalīties galvenokārt tika aicināti tūrisma darba organizatori. Šoreiz tas uzskatāms par sava veida pateicības braucienu tiem, kas devuši savu artavu grāmatas tapšanā, taču pievienoties braucējiem tiek aicināti arī citi interesenti. Brauciens plānots šās nedēļas nogalē. Precīzāku informāciju par tā norisi var uzzināt, zvanot pa tālruni 26363791.

Vietējās ziņas