Rod idejas pārrobežu sadarbības projektiem

Eiroreģiona sanāksmē Alūksnē tika pārrunātas ieceres Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektiem.

“Tikšanās dalībnieki informēja par savām iecerēm. Katrai valstij projektu īstenošanai ir plānoti 500 000 latu, par to paredzēto izlietojumu sanāksmē tika informēti pārrobežu sadarbības programmas dalībnieki. Alūksnes novada pašvaldība vēlas atjaunot Muižas parku ar visiem tajā esošajiem objektiem – tējas namiņu, Eola templi, mauzoleju, tēlniecības darbiem, dīķiem un kaskādēm. Šāda projekta īstenošanai būtu vajadzīgs liels finansējums. Mūsu pašvaldība var rēķināties apmēram ar 88 000 latu, tāpēc vajadzēs vērtēt, ko par šādu summu iespējams paveikt,” stāsta Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins.

Pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe informē, ka šobrīd ir ieceres trim sadarbības projektiem, taču par tiem vēl notiek diskusijas. Alūksnē vēlas ar projektiem piesaistīt finansējumu pilsdrupu daļējai konservācijai un estrādes atjaunošanai, Muižas parka sakārtošanai un ģimnāzijas sporta laukuma renovācijai. Lai pārrunātu ieceres un trīspusējos projektos iesaistītu sadarbības partnerus, A.Fomins un novada pašvaldības darbinieki 21.oktobrī bija devušies uz Pleskavu (Krievija) un 22.oktobrī uz Vatselīnu (Igaunija). Viena no trim pārrobežu programmas prioritātēm ir “Cilvēks – cilvēkam”, kas paredz veicināt vietējo iniciatīvu un sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomā. Tās kopējais finansējums ir 47,7 miljoni eiro

Vietējās ziņas