Rosina izmaiņas novada struktūrā 14

Drīz būs apritējis gads, kopš strādā Alūksnes novada dome, bet šīs nedēļas divās komitejās arvien asāk tiek aktualizēta problēma par nepārdomāto pašvaldības struktūru un nepieciešamību veikt izmaiņas Alūksnes novada pašvaldības nolikumā.

Kultūras nodaļas vadītāja Sanita Eglīte norāda, ka jau visu gadu par to diskutē sanāksmēs ar kultūras iestāžu, pagastu pārvalžu vadītājiem, tādēļ beidzot ir īstais laiks veikt izmaiņas. “Pašlaik tikai “uz papīra” kultūras iestādes novadā darbojas kā atsevišķas iestādes, jo praktiskajā dzīvē visa saimnieciskā, organizatoriskā darbība notiek caur pagastu pārvalžu vadītājiem. Bet šobrīd pagasta pārvaldes novadā ir vienlīdzīgas ar citām iestādēm un pagasta pārvaldes vadītājam nav nekādas varas pār savu teritoriju un tur esošajām iestādēm. Tā nav laba prakse. Pētot situāciju citos Latvijas lielākajos novados, piemēram, Gulbenē, secinām, ka tur kultūras iestādes, feldšerpunkti ir kā struktūrvienības zem pagastiem – mums tā nav. Pagasta vadītājam tomēr ir jāpārrauga sava teritorija, tās iestādes,” domā S.Eglīte. Viņa ir pārliecināta, ka lokālās organizatoriskās lietas būtu jākārto pagasta pārvaldes vadītājam, nevis vienam novada izpilddirektoram, kā tas ir pašlaik. “Kāda jēga ir mana pagasta pārvaldes vadītājam, ja viss ir jākārto caur izpilddirektoru?” jautā deputāte, Alsviķu kultūras nama vadītāja Marina Ramane.

Alūksnes novada pašvaldības jurists Arturs Upīts uzsver – lai gan novada domes lēmums paredzēja noteikt iestādes statusu tautas namiem, bibliotēkām, muzejiem un citiem, tas nav izdarīts – tie nav reģistrēti kā iestādes. “Pagastu pārvalžu vadītāji ir rīkojušies pretēji Alūksnes novada domes lēmumam. Deviņus mēnešus ir pārkāpti saistošie noteikumi,” saka A.Upīts.  Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova atgādina, ka no bijušajiem 14 pagastu pārvalžu vadītājiem, kam tolaik vajadzēja veikt pārreģistrāciju, tagad novadā strādā vairs tikai 6. Turklāt tolaik vislielākie iebildumi bija no pašām iestādēm, kas vēlējās gūt lielāku patstāvību un nestrādāt kā struktūrvienības. Deputāti vienojās, ka šīs pretrunas tuvākajā laikā ir jānovērš, mainot pašvaldības nolikumu.

Komentāri 14

::::::

Lasu un domāju - vai tiešām cilvēki, līdzko tiek ievēlēti un augstos amatos, paliek tik glupi un nesakarīgi? Visu tikai putināt un nīcunāt , baigie "reformatori"...

pirms 11 gadiem, 2010.06.15 23:25

nezinu

Vadītāji nerunās. Baidīsies.Jo valdība neprognozējama un atriebīga.Nezinu risinājumu.

pirms 11 gadiem, 2010.06.15 13:42

nedarbojas

Te nav runa tikai par tn, bet arī par skolām, bibliotēkām...bērnudārziem. Nu kā to var aptvert viens cilvēks - visi līgumi, juridiskā puse.Nu neveiksmīgs risinājums Zalāns plus novada dome.Galvenais, ka tie pagastveči tā kā starp rindām. Viņiem neko nepajautāsi, rausta plecus, jāsaskaņo. Viena vienīga putra - kurš kuram pakļauts un par ko atbild nav skaidrs.
Piemēram, ja kāda no iestādēm gribēs mainīt punktu savā nolikumā - uz novadu?Bet ja 34 iestādes uzreiz un dažādus?Ko ākstās...

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 15:40

Tas nama vad.

Tautas namiem jāpaliek pagasta pārvalžu pakļautībā. Tātad struktūrvienība! Nesākšu uzskaitīt visus mīnusus, ar kuriem būs jāsaskaras, ja tautas nami kļūs par iestādi, bet to gan varu teikt, ka neko neiegūs potenciālais tautas nama apmeklētājs, jo tautas nama vadītājiem priekš sava tiešā pienākuma, radošās darbības veikšanas, laiks neatliks !

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 14:56

Gribu zināt

to ''viens no vadītājiem''!
Es jau par to pašu! Nevienam jau netika vaicāts!!! No pirksta izzīsta informācija!!

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 14:43

jaarunaa

Jāsakārto tās lietiņas tur augšā - jārunā ar t.s.struktūrvienību vadītājiem, ko viņi domā?

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 14:36

vēsturnieks

R. Kūlis(filosofs):
Latviju tuvākajā laikā gaida feodālai valstij raksturīgas pazīmes.Rajonu/novadu dzīvi vadīs turīgi, absolūti neizglītoti feodāļi, kas lems visu pakļautībā esošo feodālās pavalsts vienkāršo viņiem piederošo ļaužu likteņus.. Vai tā nav?
Nu vismaz vajadzētu 20. gs atgriezties, nevis -tik strauji uzreiz - viduslaikos...
Par Eglīti!

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 12:58

viens no vadītājiem

to gribu zināt
Nu beidziet! Nevienam nekas netika jautāts.Es labi atceros, kā tas viss notika. Sasauca pagastos lauku tantiņas un rādīja jau gatavas tabulas, kā būs tad.....Ko tantes?Neko nesaprata, struktūru vadītāji paraustīja plecus, jo viss jau bija gatavs.Pie kam, skaidroja tādā līmenī - kā tajā anekdotē:Skaidroju, skaidroju, kamēr pats jau sapratu...
Klaja nelikumība un iedzīvotāju interešu pie....šana.

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 12:51

Gribu zināt

Lai atsaucas tie struktūrvienību vadītāji, kuri uzstāja, ka vēlas , lai viņu vadītā struktūrvienība būtu iestāde. Sajūta, ka domē atkal tiek teikti balti meli.

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 12:40

Nu tieši tā - neviens neatbild ...Varu iedomāties, kā tas ir, kā Ramane raksta, katramTN vadītājam braukt uz Alūksni un visu saskaņot tur.
BIROKRĀTIJAI NĒ!

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 12:15

:)

čuguna krāsniņa kurina malku un sausajā atlikumā tikai pelni ;))))

pirms 11 gadiem, 2010.06.14 11:57

izskatās, ka seskam lēni pielec...vai vispār nepielec...vajag mēģināt saprast rakstīto par to kam kultūras iestādes būtu jāpakļauj...

pirms 11 gadiem, 2010.06.13 17:24

sesks

Kultūras iestādēm jābūt zem Eglītes un viaa būs kārtībā, organizē un pārbauda,paijā un rāj....

pirms 11 gadiem, 2010.06.13 11:31

Vietējās ziņas