Rosina pieteikt "Apes novada gada cilvēku 2014" 1

Iedzīvotāji aicināti iesniegt ierosinājumus personu apbalvošanai ar Apes novada domes apbalvojumu – “Apes novada Gada cilvēks 2014”.

“Aicinām iesniegt ierosinājumus apbalvošanai par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Apes novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu jānorāda: apbalvojamā vārds, uzvārds, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās; apbalvojuma piešķiršanas pamatojums, kas aptver vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot; nominācija (pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks, skolotājs, sabiedriskais darbinieks, uzņēmējs, jaunietis, aktīvākais pensionārs, ģimene, līdzcilvēks „Cilvēks – cilvēkam“, amatniecības produktu ražošana, mūža ieguldījums). Jānorāda arī iesniedzēja vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta,“ stāsta Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane.

Saņemtos pieteikumus izvērtēs Apes novada domes deputāti, vērtējot nopelnus Apes novada labā, kas nesaistās ar tiešajiem darba pienākumiem, un pieņems lēmumu par personu apbalvošanu, ko apstiprinās domes novembra sēdē. „Apes novada Gada cilvēks 2014” nominācijas pasniegs Virešu saieta namā 6.decembrī pulksten 18.00.

Pieteikumus līdz 6.novembrim var iesniegt personīgi Apes novada domē, 2.stāvā kancelejā, aizsūtīt elektroniski uz e-pastu „[email protected] vai pa pastu (Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337) ar norādi „Pieteikums Apes novada Gada cilvēks 2014”.

Komentāri 1

Vietējās ziņas