Rosina strādāt stratēģiski

Aizvadītajā nedēļā notika pēdējā no četrām nevalstisko organizāciju (NVO) semināru cikla nodarbībām. Laikā no 24.augusta līdz 30.septembrim cikla dalībnieki varēja izglītoties jautājumos par NVO grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu, līdzekļu piesaisti un finanšu avotu dažādošanu, organizācijas dibināšanu, juridiskajiem jautājumiem un sabiedriskā labuma statusu, kā arī savas misijas īstenošanu, stratēģisko plānošanu un komunikāciju ar sabiedrību.

Valmieras novada fonda sadarbībā ar Alūksnes NVO atbalsta centru rīkotais semināru cikls guva necerēti lielu atsaucību. Cik vērtīgs tas bijis un ko tas devis organizāciju ilggadējiem vadītājiem, stāsta semināru pastāvīgā dalībniece – biedrības „Apes attīstības atbalsta klubs” vadītāja Laura Pope.

- Līdz šim esam strādājuši tīri intuitīvi, balstoties uz savām izjūtām un personīgo pieredzi, bet ne zināšanām. Ņemot vērā, ka iespēja iziet apmācību ciklu tika piedāvāta bez maksas, turklāt nekur tālu nebija jābrauc, likās, ka būtu grēks to neizmantot. Tagad esmu ļoti apmierināta ar savu izvēli. Daudzas lietas šajās apmācībās sakārtojās noteiktā sistēmā. Ja līdz šim savas nezināšanas pēc darbojāmies mazliet tādā kā haosā, tad tagad ir izveidojusies shēma, kā būtu jāstrādā, lai sasniegtu optimālo rezultātu. Ļoti žēl, ka šīs zināšanas man nāk tikai pēc pieciem mūsu biedrības darba gadiem, jo viennozīmīgi: ja šāds semināru cikls būtu iziets vēl pirms biedrības dibināšanas, mūsu darbība spētu izvērsties vēl veiksmīgāka.

Man būtu gribējies, lai šajā seminārā piedalītos arī pārējo Apes nevalstisko organizāciju pārstāvji, jo uzskatu, ka to vajadzēja dzirdēt visiem. Ja mēs visi varētu tādas apmācības iziet, tam būtu nozīmīga atsauce kopējā attīstībā un izaugsmē. Sevišķi svarīgi tas ir, ņemot vērā nevalstisko organizāciju lomu mūsu pilsētā. Gadu gaitā izveidojusies diezgan veiksmīga sadarbība ar pašvaldību un tās iestādēm. Ļoti daudzi pasākumi – gan kultūras, gan sporta, gan cita veida aktivitātes – notiek pēc brīvprātības principa. Starp cilvēkiem, kas iesaistās šo pasākumu organizēšanā, ir mūsu biedrības biedri, cilvēki no hokeja kluba „Ape” un jauniešu kluba „Sliedes”. Tās ir organizācijas, kas Apē darbojas visilgāk, taču šobrīd klāt nākušas vairākas jaunas.

Viņas visas kaut kādā veidā atbalsta pilsētas kopīgās aktivitātes. Līdztekus ar projektu starpniecību tiek piesaistīts finansējums. Biedrības parasti meklē tos finanšu avotu robiņus, kur var ielīst un gūt labumu pilsētai, bet kur pašvaldība pie labākās gribas netiks iekšā. Šajā laikā tas ir sevišķi svarīgi. Domāju, ka pēc semināru ciklā gūtajām zināšanām mūsu sadarbība kļūs vēl ciešāka un veiksmīgāka. Esmu sapratusi, ka nozīme ir arī tam, kā organizācijas sadarbojas pašas savā starpā. Šobrīd mēs vairāk koncentrējamies katrs uz savu jomu, taču nekur nav teikts, ka atsevišķus projektus mēs nevarētu veidot kopā. Iespējams, šāda sadarbība sniegtu daudz plašākas iespējas un līdz ar to – lielāku labumu vietai, kurā dzīvojam.

Vietējās ziņas