RPIVA Alūksnē organizē zinātniski lietišķu semināru

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Pedagoģijas fakultāte un Alūksnes filiāle sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju vakar, 18.martā, organizēja zinātniski lietišķu semināru „Pedagogs un skolēns izglītības sistēmā”. Par to informē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Ligita Āzena.


"Mācību process skolā jāveido tā, lai katrs skolēns saņemtu atbilstošu izglītību pēc viņa spējām un vajadzībām. Šodien īpaši jāņem vērā katra skolēna individuālās īpatnības, tātad viņu spējas, domāšanas veids, temperaments. Lai bērnus mācītu radoši domāt, vispirms tādam jābūt skolotājam. Skolās strādā gudri speciālisti, bet pietrūkst radošuma azarta, vēlmes pasniegt savu priekšmetu tā, lai skolēni katru mācību stundu gaidītu ar prieku un interesi," skaidro L.Āzena.


Vietējās ziņas