“Rūpei” būs plašākas kantora telpas

Alūksnes novada pašvaldība sāks gatavot dokumentāciju, lai SIA “Rūpe” īpašumā nodotu ēkas, ko pašvaldības uzņēmums izmanto – Brūža ielā 6, kur ir kantora telpas, Jāņkalna ielā, kur ir ūdens atdzelzošanas iekārtu būves, un “Iztekās”, kur ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būves.

Par to pagājušajā nedēļā vienojās Alūksnes novada tautsaimniecības komitejas deputāti. Deputāts Ainars Melders jau pirms vairākiem mēnešiem rosināja īpašumus nodot pašvaldības komercsabiedrībām - “Rūpei”, “Alūksnes namiem” un akciju sabiedrībai “Simone”, jo pašlaik viņi tos nomā no pašvaldības. Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers gan uzskata, ka nevajag sasteigt masveidīgu pašvaldības īpašumu nodošanu citiem, bet vispirms to rūpīgi izvērtēt, pie kā pašvaldība pašlaik arī strādājot, tomēr SIA “Rūpe” gadījumu atbalstīja. Turklāt SIA “Rūpe” turpmāk būs arī plašākas kantora telpas Brūža ielā, jo uzņēmums apdzīvos arī ēkas otro stāvu. Līdz šim tur mitinājās divi iedzīvotāji, bet, tā kā viņi atbilst personu lokam, kam pienākas pašvaldības dzīvojamā platība, viņiem ierādīta labiekārtota dzīvesvieta Merķeļa ielā. SIA “Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks norāda – plašākas telpas nepieciešamas, jo palielinājies darba un dokumentu apjoms, pārņemot komunālo saimniecību arī pagastos.

Vietējās ziņas