Rūpējas par drošu darba vidi

Droša darba vide ir nozīmīga jebkura uzņēmuma attīstībai, gan pildot likumdošanas prasības, gan radot drošu darba vidi darbiniekiem, kas ir uzņēmuma panākumu pamatā. Lai veicinātu drošas darba vides radīšanu, Valsts Darba inspekcija un Latvijas Darba devēju konfederācija uzsākusi projektu, kas uzņēmumiem piedāvā bezmaksas darba vides risku novērtēšanu, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi, kā arī nodarbināto un darba devēju informēšanu par darba aizsardzības jautājumiem.

Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” koordinatore Gunta Rozentāle norāda, ka uz atbalsta saņemšanu var pretendēt uzņēmumi, kas darbojas kādā no Ministru kabineta noteikumos nr.99 uzskaitītajiem komercdarbību veidiem: kokapstrāde, mežistrāde, metālapstrāde, būvniecība un citos. Būtiski, ka, kopš šāgada 1.janvāra, spēkā stājušies noteikumos veiktie grozījumi, kas ievērojami paplašinājis to uzņēmumu loku, kuri var pieteikties bezmaksas darba vides risku novērtēšanai.

Motivē bezmaksas piedāvājums

Līdz šim projektā iesaistījušies apmēram 460 Latvijas uzņēmumu ar vairāk nekā 30 000 nodarbināto darba vietām. Viens no tiem ir kokapstrādes uzņēmums SIA “4Plus”. Uzņēmuma iesaistīšanās projektā nav nejauša, jo, kā atzīst SIA “4Plus” valdes loceklis Askolds Zelmenis, ar darba drošību saistītas aktivitātes tajā tiek veiktas regulāri. Nu viņiem radusies iespēja īstenot nepieciešamos pasākumus, neieguldot savus līdzekļus, kas arī kalpojis par galveno iemeslu motivācijai.

Jautāts par projekta ieguvumiem, A.Zelmenis atklāj, ka tā laikā sniegts novērtējums uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas atbilstībai normatīvo aktu prasībām, veikta darba vides risku vērtēšana, izstrādāts pasākumu plāns riska faktoru novēršanai vai samazināšanai, kā arī notikusi darbinieku informēšana par darba aizsardzības jautājumiem.

Kaut gan ieteikumi darba vides uzlabošanai izrādījušies minimāli, uzņēmuma vadītājs norāda, ka to rezultātā atklājušās lietas, kas citādi nebūtu pamanītas. “Bija darba vietas, par kuru labo apgaismojumu nešaubījāmies, taču, kā izrādījās, tas nav pietiekams. Bija arī tādas, kur, piemēram, vibrācijas normu pārsniegšanu varēja novērst ar vienkāršu antivibrācijas paklāju,” viņš iepazīstina ar projekta pārstāvju darba rezultātiem.

Izvērtēs 100 000 nodarbināto darba vides

Tiesa, neskatoties uz bezmaksas piedāvājumu, A.Zelmenis vērš uzmanību uz to, ka tik viennozīmīgi dalību projektā vērtēt nevar. “No vienas puses ir tie plusi, par kuriem stāstīju, bet no otras – uzņēmums šīs darba aizsardzības sistēmas atbilstības novērtēšanas un darba vides risku vērtēšanas rezultātā varētu tikt pie tik daudziem “mājas darbiem”, ka šajā ekonomiskajā situācijā bieži vien tie būtu neizpildāmi,” uzskata uzņēmuma vadītājs.

Bez SIA “4Plus” pieteikties projektā “sadūšojušies” vēl trīs Alūksnes un Apes novados reģistrēti uzņēmumi: AS “Almo Hardwood”, SIA “KRK Vidzeme” un “Alūksnes Energoceltnieks”, taču pieteikumu pieņemšana vēl turpinās. G.Rozentāle informē, ka pavisam projekta laikā paredzēts novērtēt risku 100 000 nodarbināto darba vietām, kas nozīmē, ka projekta īstenošana nav pat vēl pusē.

Vietējās ziņas