Sadala līdzekļus 1

Alūksnes novadā apstiprināta pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas sadalījums šim gadam un programma 2014. līdz 2016.gadam.

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis norāda – šogad valsts piešķirtā mērķdotācija novadam ir nedaudz lielāka kā pērn – 536 643 eiro. “No šīs summas 93 procenti līdzekļu tiek tērēti tekošajām vajadzībām, bet 7 procenti ieskaitīti rezerves fondā neparedzētiem gadījumiem. Autoceļu mērķdotāciju tērē ikdienas uzturēšanas darbiem – greiderēšanai, planēšanai, bedrīšu remontam, brauktuvju attīrīšanai no sniega; autoceļu periodiskajai uzturēšanai – caurteku maiņai, grāvju rakšanai, kā arī citiem izdevumiem, jo, piemēram, Liepnas un Zeltiņu pagastos ir sava traktortehnika ceļu uzturēšanai. Pārējo izdevumu sadaļā ir arī, piemēram, ceļa zīmju maiņa, materiālu iegāde,” stāsta I.Berkulis.

Komentāri 1

Vietējās ziņas