Sadala naudu pedagogu algām

Valdība sadalījusi pedagogu darba samaksai domātās mērķdotācijas mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem - no šā gada septembra līdz decembrim. Alūksnes novadam piešķirts finansējums 824 923 latu apmērā,  Apes novadam – 320 381 lata apmērā.

To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts “Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm finansējuma sadalījumu”, kas pagājušajā nedēļā tika apstiprināts valdībā.
Alūksnes un Apes novadiem piešķirto finansējumu veido četru veidu mērķdotācijas: mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Alūksnes novadam – 566 264 lati, Apes novadam – 100 192 lati); mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Alūksnes novadam – 25 906 lati, Apes novadam – 4628 lati); mērķdotācija pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem (Alūksnes novadam – 196 909 lati, Apes novadam – 207 133 lati); mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Alūksnes novadam – 35 844 lati, Apes novadam – 8428 lati).

Lai nodrošinātu mērķdotāciju sadali atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, Izglītības un zinātnes  ministrija visām pašvaldībām vienlaikus nosūtījusi skaidrojumu par aprēķinu veikšanu, piemērojot normēto skolēnu skaitu un izglītības programmas koeficientu.

Vietējās ziņas