Saglabās māju vēsturiskos nosaukumus

Lauku iedzīvotājus satraukusi informācija, ka tiks likvidēti nosaukumi mājām, kuras atrodas ciematos. Taču šī informācija ir neprecīza, jo Ministru kabineta noteikumi paredz saglabāt vēsturiskos nosaukumus arī mājām ciematos, kur ir ielas un māju numuri.

Ir gan nosaukumi, gan numuri
“Annas pagastā ir Silmaču un Nākotnes iela, Kalncempju pagastā – Ozolu iela, uz mājām ir ielas nosaukums un numuri. Jaunannas pagasta centra ielas ir asfaltētas, turklāt to ir daudz: Uplejas, Ievednes, Krasta, Upes, Centra, Buļļu, Liepu... Tiesa, mājām nav numuru, bet ir nosaukumi, tāpēc adresē ielas netiek minētas, ” stāsta Jaunannas, Annas un Kalncempju pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova.

Šobrīd spēkā esošie Adresācijas sistēmas noteikumi nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Tas nozīmē, ka numerācija noteikti ir vajadzīga. Taču arī šīm mājām tāpat kā individuālajām sētām ārpus ciematiem var saglabāt vēsturiskos nosaukumus. Ministru kabineta noteikumi nenosaka, ka tie būtu jāatņem. Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Tabolkins ir atvaļinājumā, tāpēc nevar precīzi pateikt, vai un cik ielu ir katrā pagastā. “Protams, ir savi nosacījumi ielu veidošanai, taču to uzturēšanai var saņemt vairāk finansējuma nekā ceļam,” norāda V.Tabolkins.

Pagastos ielas veidot ir dārgi

Apes novada domes administrācijas vadītājs Jurijs Ronimoiss informē, ka novadā ir apvienota tikai politiskā vara, bet pārējo jautājumu risināšanu katra pagasta pārvalde veic patstāvīgi. “Apes pilsētā ir ielas ar nosaukumiem un māju numuriem, bet Apes pagastā nav ielu, tāpēc tur ir māju nosaukumi. Tiesa, ir apdzīvota vieta Žagatas, kur ir vairākas mājas, kam pamazām tiek likti numuri,” informē J.Ronimoiss. Viņš uzskata, ka ar adresāciju nav nekādu problēmu un šie jautājumi ir sakārtoti.
Apes novada Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastā nav ielu. “Mums ielu nekad nav bijis, un domājam, ka pašlaik tās neveidosim, jo trūkst finansējuma. Ielu krustojumos ir vajadzīgs izlikt to nosaukumus. Mūsu ciemats ir diezgan liels, tātad tie ir prāvi izdevumi. Tāpēc pagaidām šo prasību nespējam izpildīt,” atzīst Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča. Viņa cer, ka šo jautājumu risinās novadā kopēji.

Noteikumu prasība nav jauna

Valsts zemes dienestā norāda, ka mēneša laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas pašvaldībā ir jāpieņem lēmums par ēkas vai apbūvei paredzētās zemes nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielu nosaukumam. Šāda norma nav jauna. Tiesa, īpašuma nosaukums un adrese nav viens un tas pats. Šobrīd daudziem īpašumiem ir piešķirti vēsturiskie nosaukumi, bet to sastāvā esošajiem objektiem var būt dažādas adreses. Pagastos, kur ir ielas, māju īpašniekiem nav jāsteidz izmaiņas adresē reģistrēt zemesgrāmatā. Normatīvie akti neparedz obligātu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu maiņu, ja tiek mainīta adrese. To maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats īpašnieks.

Vietējās ziņas