Sāk apkuri pēc modernizācijas

Jaunlaicenes pagastā vakar ieradās SIA “Infrateh”, kas atjaunoja siltumapgādes sistēmu, pārstāvji un būvuzraugs, lai instruētu kurinātājus. To ekspluatācijā nodos pavasarī, kad tiks labiekārtota apkārtne.

Vienotai apkures sistēmai ar rekonstruētu katlumāju ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas un pamatskolas ēka. “Tagad iedzīvotāji nesūdzas, ka dzīvokļos saltu, lai gan gaisa temperatūra ir noslīdējusi gandrīz 20 grādus zem nulles. Var redzēt, ka nav siltuma zudumu atjaunotajā trasē, jo virs tās nekūst sniegs, kā tas ir bijis iepriekš. Turklāt katrā mājā ir siltumenerģijas skaitītājs, tāpēc varēs maksāt par patērēto siltumu,” secina Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine. Viņa norāda, ka tagad jādomā, kā piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu siltumapgādes modernizācijas projekta otrajai kārtai. Tad vienotai apkures sistēmai pieslēgs arī tautas namu, muzeju, pagasta pārvaldi un sporta centru.

Vietējās ziņas