Sāk autoceļu rekonstrukciju 5

Jaunalūksnes pagastā uzsākta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija, ko plānots pabeigt līdz oktobra beigām.

Jaunalūksnes un Malienas pagasta pārvaldes teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa informē, ka šo darbu laikā paredzēts sakārtot pašvaldības autoceļu Bundzene – Matisene un Kolberģa centrā esošos ceļus. “Atsevišķos posmos situācija atšķiras, bet, kopumā ņemot, šie ceļi ir ļoti bēdīgā stāvoklī,” viņa atzīst. Ikdienā tos aktīvi izmanto pagasta iedzīvotāji, tāpēc šo ceļu sakārtošana ir sevišķi svarīga.

Kolberģa centrā paredzēta ceļu rekonstrukcija apmēram trīs kilometru garumā, bet pašvaldības autoceļā Bundzene – Matisene – mazliet vairāk nekā piecus kilometrus garš posms ar grāvju tīrīšanu, ceļa paplašināšanu un jauna seguma uzklāšanu. Darbu pie pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas uzsācis Smiltenes uzņēmums SIA “8 CBR”. Paredzēts, ka viņiem šie darbi jāpabeidz līdz oktobra beigām. V.Kļaviņa atgādina, ka šo ceļu sakārtošana notiek saistībā ar projektu “Jaunalūksnes pagasta autoceļu rekonstrukcija”. Šis projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Projekta kopējās izmaksas ir 205 157,96 lati (bez PVN), no kuriem desmitā daļa paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.

Komentāri 5

Par sanitāro tīrību atbild Spodra, sētnieki un Čugunova!

pirms 10 gadiem, 2010.09.28 23:38

0,50 ls

Tu ceļš ,ja nezini ko dara simtlatnieki ,tad turi muti ,kad likvidēs simtlatnieku programmu , tad vari uzskatīt , ka Alūksnē un visos novada pagastos iestāsies īsts cūmu ciems.

pirms 10 gadiem, 2010.09.28 21:12

Tajā pagastā vispār kāds cilvēks vēl ir palicis?

pirms 10 gadiem, 2010.09.28 13:41

ceļš

....beidzot kāds sāks tīrīt grāvis(galvenais noteikums labam ceļam),sak vecās gudrības -tās labākās !.....Daudzi ceļi ir neizbraucami tikai tādēļ,kad grāvis nepilda savas funkcijas-nenovada ūdeni,jo ir aizaugušas un piemēslotas.Simtlatniek(savā darba laikā)i stāv pie valdības mājām un sit klaču, bet tanī pat laikā ceļmalas grāvis ir netīrītas gadu desmitiem.

pirms 10 gadiem, 2010.09.28 09:59

Vietējās ziņas