Sāk pieņemt dokumentus jaunajām atļaujām

Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri no jauna pieteikušies vietējās pierobežas satiksmes atļauju iegūšanai, kopš 10.oktobra Krievijas Federācijas institūcijām var iesniegt nepieciešamos dokumentus to noformēšanai.

Latvijas Republikas Pilnvarotais robežas pārstāvis uz Latvijas un Krievijas valsts robežas pulkvedis Jānis Kononovs informē, ka Alūksnes novada iedzīvotāji atļaujas var saņemt gan Krievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī, gan Krievijas vēstniecības Konsulārajā nodaļā Rīgā.

Pamatojoties uz abu valstu konsulārajās konsultācijās panākto vienošanos, Krievijas Federācijas institūcijas pieņems dokumentus personīgi no sarakstos iekļautajiem Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kā arī no viņu tuviem radiniekiem. Vienošanās nosacījumu nevainojamas izpildes gadījumos var tikt piemērota atļauju izsniegšana uz garāku laika periodu, piemēram 2 gadiem. Saskaņā ar vienošanos, vietējās pierobežas satiksmes atļaujas bez maksas var tikt izsniegtas personām, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo abu valstu pierobežas teritorijās ne mazāk kā 3 gadus, viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas to aizbildnībā vai apgādībā neatkarīgi no pierobežas teritorijā nodzīvotā laika. Šādas atļaujas dod iespēju ieceļot un uzturēties otras valsts pierobežas teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laikā.


Atļauju saņemšanai iedzīvotāji var pieteikties Alūksnes novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs pēc savas deklarētās dzīvesvietas.


Vietējās ziņas