Sakārto infrastruktūru pagastā

Ceļa Ilzene – Līzespasts posms no Trapenes līdz Vid­zemes šosejai vairāk nekā četru kilometru garumā tika remontēts, bedres aizberot ar dolomīta šķembām. Tas ir pirmās šķiras ceļš, kura sakārtošana ir prioritāte novadu pašvaldību attīstībai un infrastruktūras sakārtošanai.

“Kamēr brauc pa asfaltu, tikmēr ir labi. Tagad arī no Trapenes līdz Līzespastam ceļš ir normāls. Bedres tā segumā ir pielīdzinātas, tāpēc nevar sūdzēties. Kā būs pēc laika, grūti paredzēt. Rudenī grants seguma ceļi ir kā nu kurā vietā. Protams, otrās šķiras ceļi atšķiras no pirmās šķiras ceļiem,” atzīst Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Liberts.
Viņš uzsver, ka pagasta ceļu rekonstrukcija ir paredzēta nākamgad. Tur, kur šogad tiks pabeigta ūdensvada rekonstrukcija, nākamgad ceļi tiks asfaltēti. Tad viss pagasta centrs būs asfaltēts. “Ielu apgaismojuma rekonstrukcija tika pabeigta līdz septembrim. Tagad vakaros Trapene ir gaiša. Turpinās ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija, kas gan nedaudz ir iekavēta. Ceram, ka Rēzeknes SIA “Merteks” pabeigs darbus līdz salam,” stāsta J.Liberts. Ūdensvads būs vairāk nekā septiņu kilometru garumā, aptverot visu ciematu. Rekonstrukcijas pirmajā kārtā kanalizācijas vads tiks iebūvēts tikai 800 metru garumā, bet darbi tiks turpināti nākamajā gadā.

Vietējās ziņas