Sakārtos ūdenssaimniecību

Novadu pašvaldības var pieteikties Vides ministrijas un Kohēzijas fonda īstenotā ūdenssaimniecības projekta otrajai kārtai, ko izmantos arī Alūksnes novada pašvaldība, lai turpinātu ūdenssaimniecības sakārtošanu Alūksnes pilsētā.

Eiropa apmaksās gandrīz visu Plānots, ka, atšķirībā no pirmās kārtas, ko arī jau īstenoja Alūksnē, otrā kārta būs ļoti izdevīga pašvaldībām, jo līdz 95 procentiem izmaksu segs no Kohēzijas fonda līdzekļiem. SIA “Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks uzskata, ka atlikusī līdzfinansējuma daļa būtu jāsedz no Alūksnes pilsētas līdzekļiem. “Ja SIA “Rūpe” ņems atkal kredītu, lai nodrošinātu līdzfinansējuma summu, tad mums klientiem būs jāpaaugstina pakalpojumu tarifs. Savukārt pievienotās vērtības nodoklis gan būs jāmaksā SIA “Rūpe”,” saka V.Vilks.  Ūdenssaimniecības projekta otrā kārta ir sadalīta piecās prioritātēs. Šogad Alūksnes novads pieteiksies pirmajā prioritātē, apgūstot aptuveni 2 miljonus latu. Par šo naudu ievilks ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu Miera ielas rajonā, Kanaviņu, Brīvības, Uzvaras, Valkas, Lazdu ielās un tām blakus esošajās ielās. Būvdarbi sāksies nākamgad “Ja mēs tagad pieteiksimies, tad šāgada otrajā pusē varētu sākties projektēšanas darbi un citu formalitāšu kārtošana, bet reāli būvdarbi dabā plānoti nākamgad. Pozitīvi, ka tagad Vides ministrija projekta īstenošanu ir sadalījusi atsevišķi pa pilsētām, nevis kā iepriekš – visas 18 pilsētas kopā vienā projektā. Tad, ja vienai pilsētai gadījās kāda aizķeršanās, jāgaida bija arī visiem pārējiem,” stāsta V.Vilks.   Pēc pirmās kārtas īstenošanas Alūksnē visčaklāk pieslēgumus pilsētas jaunajam centrālajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai ir veikuši Ošu ielas privātmāju iedzīvotāji. Savukārt Vējkalna ielā ir ļoti maz pieslēgumu no privātmājām. Lai novērstu situāciju, kad Alūksnes pilsēta iedzīvotājiem sarūpē iespēju pieslēgties centrālajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai, ieguldot tās ierīkošanā apjomīgus pašvaldības, valsts un Eiropas fondu līdzekļus, bet iedzīvotāji šo iespēju neizmanto, plānots pieņemt pašvaldības saistošos noteikumus par ūdenssaimniecību. “Noteikumi paredzētu, ka iedzīvotājiem ir jāveic pieslēgumi centrālajai sistēmai, pretējā gadījumā mēs piesārņojam dabu un par velti “ierokam naudu zemē”, negūstot ar gadiem atdevi no tā,” norāda V.Vilks.

Vietējās ziņas