Sakārtos ūdenssaimniecību

Ilzenes pašvaldībā izvērtē atklātā konkursa pieteikumus ūdenssaimniecības sakārtošanai Ilzenē.

“Pieteikušies ir seši pretendenti. Viens no tiem piedāvā ļoti zemu cenu un ļoti ilgus garantijas termiņus. Atklātā konkursa laikā izvēlamies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet, tā kā radās šaubas par ļoti zemo cenu, visiem pretendentiem pašvaldība pieprasīja iesniegt detalizētas tāmes par veicamajiem darbiem,” stāsta Ilzenes pagasta padomes priekšsēdētāja Arita Prižavoite.

Vietējās ziņas