Sākas jubilejas mēnesis

Līdz pat mēneša beigām Alūksnes pilsētas bibliotēkā norisināsies akcija „Mans vēlējums Alūksnei”, kuras laikā iedzīvotāji tiek aicināti rakstīt pilsētai novēlējumus prozā, dzejā vai atmiņu stāstos.

Akcija saistīta ar Alūksnes pilsētu, kurai sestdien apritēja 90 gadi, kopš piešķirtas pilsētas tiesības. Par godu šim notikumam dažādi jubilejai veltīti pasākumi notiks visu janvāri, aizritot zem nosaukuma „Alūksnei 90”.

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte atklāj, ka gatavošanās jubilejai uzsākta jau rudenī, kad ikviena pilsētas kultūras iestāde aicināta padomāt par savu piedāvājumu. „Mēs nedomājām, ka pilsētas deviņdesmitgadi vajadzētu atzīmēt ar skaļiem, pompoziem pasākumiem, bet gan tādām lietām, kas rosinātu alūksniešus vairāk mīlēt savu pilsētu un runāt par to, kas izdarīts šajos deviņdesmit gados un kādi tie pilsētai bijuši,” viņa atklāj pasākumu cikla galveno ideju. Ar laba vēlējumiem Alūksnei un atskatu uz tās deviņdesmitgadi pilsētas statusā pasākumi aizritēs ne tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkā, bet arī Alūksnes muzejā, tautas namā, mūzikas un mākslas skolās.

Dāvanā pasniegs izstādi un koncertu

Bez akcijas „Mans vēlējums Alūksnei” bibliotēkas apmeklētāji varēs skatīt bērnu gatavotu apsveikuma kartīšu izstādi Bērnu literatūras nodaļā, kā arī literatūras izstādi „Ozolu pilsēta ar Bībeli ģerbonī” bibliotēkas lasītavā, kur būs apkopota plaša informācija par Alūksni no grāmatām un laikrakstiem.

Ceturtdien, 21.janvārī, bibliotēkā notiks tematisks pasākums „Alūksne – faktos, stāstos, leģendās...”, kurā ar pilsētu un tās cilvēkiem aizvadītajos gados iepazīstinās īpaši izvēlēti „stāstnieki”. „Šie „stāstnieki” būs cilvēki, kas Alūksnē pavadījuši gana ilgu laiku, lai varētu izstāstīt par pilsētai nozīmīgiem notikumiem un saviem laika biedriem, no kuriem daļa varbūt vairs nav starp mums, bet kas spēlējuši nozīmīgu lomu pilsētas dzīvē,” skaidro S.Eglīte.
Ar izstādi un koncertu pasākumu ciklā iesaistīsies pilsētas mūzikas un mākslas skolas. Alūksnes mākslas skolas absolventu darbu izstādi Alūksnes muzejā paredzēts atklāt jau šo piektdien, 8.janvārī, pulksten 16.00. Savukārt Alūksnes mūzikas skolas absolventu koncerts plānots 23.janvārī, kad uz skatuves kāps tās bijušie audzēkņi, kuri izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar mūziku.

Atskatīsies uz desmitgadēm
Pasākumu ciklu „Alūksnei 90” noslēgs tematisks sarīkojums „90 soļi”, kas Alūksnes tautas namā norisināsies 29.janvāra vakarā. Tajā Alūksnes vēsture pilsētas statusā tiks atspoguļota caur desmitgadēm, izceļot katras svarīgākos notikumus un spilgtākās personības. Šajā pasākumā paredzēta arī divu konkursu laureātu godināšana: balvas tiks pasniegtas Alūksnes novada pašvaldības ģerboņa skiču konkursa uzvarētājiem, kā arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra rīkotā reklāmas konkursa „Pilsēta, kurā es dzīvoju” labāko darbu autoriem. Šajā dienā noslēgsies arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas akcija „Mans vēlējums Alūksnei”, kurā rakstītie vēlējumi tiks apkopoti īpašā mapē un būs lasāmi bibliotēkas mājas lapā.

Vietējās ziņas