Sākas nometne

Alūksnes novads 

Šodien pulksten 10.00 tiek atklāta vasaras darba un atpūtas dienas nometne maznodrošināto ģimeņu 25 bērniem, kuri mācās 1.- 4.klasē.

 Kopā ar viņiem visu jūliju būs viens audzinātājs un divi palīgi. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka bērni tiks iesaistīti radošās nodarbībās un pilsētai lietderīgā darbā. Būs sporta diena un pasākums kopā ar vecākiem. Nometni organizē novada Sociālais dienests un finansē pašvaldība.

Vietējās ziņas