Sākusies pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanai Alūksnē

No pirmā marta  Alūksnes novada pašvaldībā var iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Savukārt aprīlī pašvaldībā varēs iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Aploka norādīja, ka interesenti, kas vēlas iesniegt pieteikumu minēto pašvaldības līdzfinansējumu saņemšanai, aicināti iepazīties ar saistošajiem noteikumiem "www.aluksne.lv". Konsultācijas par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu abu projektu konkursiem sniegs Alūksnes novada pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.

Visiem līdzekļu nepietiek

Savukārt projektu konkurss biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai šogad netiks izsludināts, jo šī gada pašvaldības budžetā šim mērķim nav paredzēti līdzekļi.

Tādējādi 2020.gadā pašvaldība nelīdzfinansēs biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektus pēc pašvaldības saistošo noteikumu "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem" kritērijiem, kas paredzēja iesniegto projektu izskatīšanu divreiz gadā - martā un septembrī. 

Gadījumā, ja kāda biedrība pretendēs uz Eiropas Savienības vai citu fondu līdzfinansējumu projektam, par katru šādu gadījumu dome lems atsevišķi, kā tas paredzēts saistošajos noteikumos, uzsvēra Aploka.

Vietējās ziņas