Samazina nomas maksu uzņēmējam

Alūksnes pilsētas domes decembra sēdē deputāti nolēma pazemināt īres maksu par pašvaldības telpu izmantošanu individuālajam uzņēmumam “Gaišais ekrāns”, lai gan uz domes sēdi bija sagatavots lēmuma projekts par augstāku nomas maksu.

Alūksnes pilsētas V.Krajeviča individuālais uzņēmums “Gaišais ekrāns” bija vērsies Alūksnes pašvaldībā ar iesniegumu un lūdza arī turpmāk iznomāt nedzīvojamās telpas ēkā Latgales ielā 8a un palīgēkā uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

Uzņēmuma īrētā nedzīvojamo telpu platība ir 46,7 kvadrātmetri, bet palīgēkā – 16,9 kvadrātmetri. Pašvaldība vēlējās par nedzīvojamajām telpām prasīt 1,50 latu par kvadrātmetru mēnesī, bet par šķūni – 0,50 latu mēnesī par kvadrātmetru.

Deputāts Valdis Vīksna iebilda, ka iepriekšējā domes sēdē, paužot atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai, pašvaldība atļāva nomāt savas telpas pilsētas centrā automazgātuvei par latu kvadrātmetrā. “Neredzu samērības principu, kādēļ šajā gadījumā vajadzētu prasīt 1,50 latu kvadrātmetrā. Šis ir tāds pat uzņēmums, kurš mūsu iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus. Iepriekš nomas maksas palielinājumam kā pretarguments izskanēja, ka tad uzņēmējs paaugstināšot pakalpojumu cenas iedzīvotājiem – tad jau tagad palielināsies izmaksas arī televizoru remontam. Tādēļ iesaku par nedzīvojamām telpām prasīt latu kvadrātmetrā, bet par šķūni – 20 santīmu. Tur nav nekāda zelta bedre,” sacīja V.Vīksna.

Deputāts Jānis Liepiņš norādīja, ka uzņēmējs piekritis augstākai nomas maksai, tomēr beigās deputāti atbalstīja priekšlikumu samazināt nomas maksu uz latu kvadrātmetrā un 20 santīmu kvadrātmetrā par šķūni.

Vietējās ziņas