Saņem Atzinības rakstu

Alūksnes un Apes novada fonds kļuvis par vienu no četrām Latvijas organizācijām, kas saņēmušas Atzinības rakstu par dalību pārtikas bankā „Paēdušai Latvijai”.

Fonda valdes locekle Indra Levane norāda, ka Atzinības raksts piešķirts par akurātu darbu ar krīzes skartajām ģimenēm un precīzām atskaitēm. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka tas pasniegts vien četrām no 56 organizācijām, kas šobrīd iesaistījušās pārtikas produktu paku dalīšanā. „Sākumā mēs bijām tikai 24, bet nu organizāciju skaits kļuvis vairāk nekā uz pusi lielāks,” viņa uzsver. Atzinības raksts saņemts pārtikas bankas organizatoriem domātā pasākumā, uz kuru no Alūksnes un Apes novada fonda devās Helēna Luskjaviča. Viņa šobrīd kļuvusi par labdarības portāla „ziedot.lv” rīkotās akcijas koordinatori, turpinot bijušā fonda darbinieka Anda Dobelnieka darbu. H.Luskjaviča atklāj, ka pasākumā informēja par jaunākajām aktivitātēm ziedotāju piesaistē. Viena no tādām ir LNT raidījums „Tautas balss”, kurā ik pirmdienas vakaru var iepazīties ar kādu no pārtikas produktu paku saņēmušajām ģimenēm. Atbalstīt akciju joprojām iespējams „ziedot.lv” mājas lapā, kā arī zvanot uz labdarības tālruni 90006488 (1 lats). Pērn Latvijas ģimenes saņēmušas gandrīz 6000 pārtikas produktu paku, no kurām uz Alūksnes un Apes novadiem atceļojušas 494 pakas. Kā informē H.Luskjaviča, fondā šobrīd iesniegtas vairāk nekā 500 ģimeņu pieteikuma anketas, bet pie pārtikas produktu pakām par janvāra mēnesi varēs tikt tikai apmēram desmitā daļa jeb 59 pretendenti.

Vietējās ziņas