Saņem balvu par darbu ar jauno paaudzi

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Ieva Račika kļuvusi par Voldemāra Caunes balvas “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” ieguvēju. Šī balva ik gadu tiek piešķirta bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Paliek bez vārdiem
Lai gan I.Račika zināja par kolēģu ieceri pieteikt viņu šai balvai, pa īstam šiem nodomiem noticējusi tikai tad, kad balva jau saņemta. “Sākoties pieteikumu iesniegšanai, mūsu metodiķe Silvija Mūrniece it kā jokojoties izmeta, ka vajadzētu uzrakstīt par mani. Sākumā neuztvēru to nopietni, jo Alūksnes pilsētas bibliotēkā esmu jaunākā darbiniece. Strādāju šeit tikai otro gadu. Kā gan tik īsā laikā var sevi pierādīt pieredzējušu kolēģu lokā?” viņa atceras savas sajūtas. Ko kolēģi par viņu pieteikumā uzrakstījuši, I.Račika uzzinājusi tikai pirms pāris dienām, kad saņemts paziņojums par balvas piešķiršanu.

“Ievai piemīt apbrīnojama izdoma un mākslinieciskā fantāzija. Katrs pasākums bērniem – tas ir notikums. Ar savu klātbūtni Ieva visur ienes īpašu radošuma dzirksti. Ieva aktīvi piedalās visos Bērnu literatūras nodaļas īstenotajos projektos, ar lielu aizrautību piedalās arī dažādos konkursos, organizē tematiskus bibliotēkas apmeklējumus. Katram pasākumam viņai izdodas atrast kādu īpašu “rozīnīti”, kas to padara vienreizēju un neatkārtojamu, bet kura mērķis vienmēr ir likt bērnam sajusties īpašam, radīt sajūtu, ka esi piederīgs, vajadzīgs un novērtēts! Šādā veidā bērnos tiek radīta interese par bibliotēku un lasīšanu,” teikts nosūtītajā pieteikumā. “Kad izlasīju, ko viņi par mani rakstījuši, man trūka vārdu. Likās, ja kolēģi par tevi var pateikt kaut ko tik labu, tad nav vajadzīgas vairs nekādas balvas vai atzinības – šādi vārdi ir daudz vērtīgāki,” saka I.Račika.

Gandarījums par sadarbību
Ieva atzīst, ka no kolēģiem saņemtā atzinība devusi jaunu enerģiju un stimulu darboties. Par līdz šim nozīmīgāko veikumu tiek uzskatīti pasākumi, kas vērsti uz sabiedrības informēšanu par drošību internetā, radošās darbnīcas, kuru laikā Bērnu literatūras nodaļas lasītāji piedalās telpu dekorāciju veidošanā, organizētās tikšanās ar dažādiem pasākumiem, ar Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļu saistītās aktivitātes, kā arī bezvadu interneta lietotāju sacensības “Bezvadu zemene” vasarā.

“Lai gan visi šie pasākumi veidoti ciešā sadarbībā ar kolēģiem, tie man visspilgtāk iespiedušies atmiņā. Sevišķi “Bezvadu zemene”, jo tā bija starp retajām reizēm, kad pasākuma organizēšanā iesaistījās viss kolektīvs, nevis atsevišķi pieaugušo vai bērnu nodaļa. Gribētos līdzīgus brīžus piedzīvot biežāk, jo tie mūs veido kā vienu komandu,” pauž I.Račika. Tieši kolēģiem viņa gatavojas teikt lielāko paldies, saņemot šodien Liepājā Voldemāra Caunes balvu. “Ja nebūtu viņu atbalsta un atsaucības manām idejām, tad diez vai tās izdotos tik veiksmīgi īstenot,” secina jaunā bibliotekāre

Vietējās ziņas