Saņem finansējumu plūdu radīto seku novēršanai

No valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks piešķirts finansējums 36 pašvaldību infrastruktūras objektu sakārtošanai un plūdu seku novēršanai. Starp tām ir Alūksnes un Apes novada pašvaldības.

Alūksnes novada pašvaldība saņems 7033 latus pašvaldības autoceļa Bundzene – Matisene atjaunošanai. “Pirmie darbi šā ceļa atjaunošanā tika veikti jau maijā uzreiz pēc plūdiem. Tiem Alūksnes novada pašvaldība piešķīra finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Steidzami bija vajadzīgs remontēt ceļu, jo tas nebija caurbraucams. Bedre bija izskalota apmēram divu metru dziļumā. Tagad projekta gaitā tiks rekonstruēts šis ceļa posms,” stāsta Malienas un Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Cinglere.

Viņa atzīst, ka sākotnēji projektā nebija paredzēts tik daudz darbu, jo nezināja, kādus postījumus nodarīs pavasara plūdi. Šajā 5 kilometru garajā ceļa posmā tiks atjaunots grants segums, caurtekas un izrakti grāvji gar ceļa malām, turklāt tiks rekonstruēts asfalta segums Kolberģa iekšējos ceļos. I.Cinglere norāda, ka projektu varēs īstenot bez kavēšanās. Iepirkuma konkurss par darbu izpildi ir beidzies, tāpēc desmit dienu laikā tiks noslēgts līgums ar būvnieku.

Savukārt Apes novada pašvaldībai iedalīti 966 lati, lai nogreiderētu ceļa posmus autoceļam Dārziņi – Purakalni – Ķekši un lielākās bedres piepildītu ar dolomīta šķembām.

Vietējās ziņas