Saņem piecpadsmit projektus

Alūksnes un Apes novadi

Beigusies projektu iesniegšana Latvijas Hipotēku un zemes bankas sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu izsludinātajam projektu konkursam “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

Alūksnes un Apes novada fonda valdes locekle Indra Levane atklāj, ka kopumā saņemti 15 projekti, kas iesniegti no Alūksnes, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Liepnas, Mārkalnes, Trapenes, Virešiem un Ziemeriem. Plānots, ka līdz 13.aprīlim tiks noskaidroti tie projekti, kas iegūs finansējumu savu ieceru īstenošanai. Šo lēmumu pieņems vērtēšanas komisija, kurā uzaicināti pārstāvji no projektu konkursa rīkotāju puses, pašvaldības, uzņēmējiem un jauniešiem. Jāatgādina, ka projektu konkursa kopējais finansējums ir 1000 lati. Maksimālais finansējums vienam projektam noteikts 200 latu robežās, bet līdzfinansējuma daļa paredzēta 20 procentu apjomā.

Vietējās ziņas