Saņem pozitīvas atsauksmes

Alūksnes muzejā Pilsētas svētku laikā atklāja divas izstādes - izcilā novadnieka, soļotāja Adolfa Liepaskalna piemiņai veltītu „Ādolfa Liepaskalna mūža kilometri", savukārt bēniņos vietu rada Klausa Štobera fotogrāfiju izstāde „Neparasts ceļojums pa Vidzemi".

Pēc šiem pasākumiem muzejs saņēmis daudzus pateicības vārdus un laba vēlējumus. Fotoizstādes atklāšanā piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji. Viņi pozitīvi vērtē to, ka K.Štobera izstāde bija pirmā ekspozīcija jaunajā telpā.

„Šādā - neierastā izkārtojumā apmeklētājam ir labāk saprotams fotogrāfa individuālais skatījums uz Vidzemi kopumā, kā arī tas mudina skatītāju domāt, izvērtēt un radīt. Izstādes papildinājums - Alūksnes muzeja krājuma priekšmeti, rosina rūpīgāk ieskatīties fotogrāfijās un rast tām kontekstu viņu ikdienā," vērtē Vidzemes reģiona/Lejasreinas departamenta sadarbības koordinatore Dace Resele.

Arī Latvijas Sporta muzeja direktors Juris Celmiņš un galvenā speciāliste zinātniskajā darbā Rita Apine izteikuši pateicību Alūksnes muzejam par profesionāli sagatavoto piemiņas izstādi A.Liepaskalnam un grāmatas prezentāciju, tikšanos ar tās autoru Jāni Poli, interesantajām A.Liepaskalna laikabiedru atmiņām. Latvijas Sporta muzejs izteicis cerību par turpmāku sadarbību, kas varētu vainagoties ar Liepaskalna simtgadei veltītās ceļojošās izstādes atklāšanu Latvijas Sporta muzejā.

"Esam ļoti gandarīti, ka Alūksnes pilsētas svētku laikā Alūksnes muzeju apmeklēja 438 cilvēki, un mēs viņiem varējām piedāvāt 11 dažādas ekspozīcijas un izstādes, kas ir bagātīgākais piedāvājumu skaits apkārtnes muzejos. Muzeju apmeklēja viesi no ASV, Krievijas (Maskavas, Pečoriem), Somijas, Dānijas, Vācijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas un praktiski no visas Latvijas. Krievijas delegācijas pārstāve izteica apbrīnu par muzeju un atzina, ka, lai gan Alūksnē bijusi vairākkārt, muzeju apmeklējusi pirmo reizi un bija sajūsmināta par vērtībām, kādas glabā mūsu muzejs. Ar šiem svētkiem atklājām jaunu muzeja kases vietu, kas tagad atrodas nevis izstāžu zālēs, bet pils tornītī - tas ir ērti gan apmeklētājiem, gan arī muzeja darbiniekiem. Paldies visiem, kas novērtē mūsu darbu! Cenšamies apzināt apmeklētāju vēlmes un savu darbu veltām tam, lai ikkatram ienākot muzejā atrastos kas izzinošs, atklājams no jauna," saka Alūksnes muzeja direktore Inita Veismane.

Vietējās ziņas