Saņem Sundbibergas Lauvu kluba sūtīto palīdzību

Pateicoties Alūksnes Lauvu kluba sadarbībai ar Sundbibergas Lauvu klubu, vairākas Alūksnes novada pašvaldības sociālās un veselības aprūpes jomas iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām šonedēļ saņēma Sundbibergas Lauvu kluba sarūpēto palīdzību.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka šoruden Alūksnē no Sundbibergas tika nogādāta krava, kurā līdz ar Alūksnes novada pašvaldībai adresēto sūtījumu bija arī sūtījums Alūksnes Lauvu klubam. Alūksnes Lauvu kluba ilggadējie sadarbības partneri Sundbibergas Lauvu klubā bija sarūpējuši dažādas palīgierīces cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Sarūpētā palīdzība, klātesot Alūksnes Lauvu kluba biedriem Ivaram Vecānam un Jānim Podniekam, šonedēļ nonāca pie cilvēkiem, kam tā visvairāk vajadzīga. Alūksnes invalīdu biedrība saņēma higiēnas preces, palīgierīces staigāšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem un mēbeles, Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Alūksnes nodaļa – palīgierīces staigāšanai un mēbeles, biedrība bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām „Saulstariņi” – higiēnas preces. Arī pašvaldības sociālās un veselības aprūpes jomas iestādes saņēma noderīgas lietas – sociālās aprūpes centra „Alūksne” iemītnieku labākai aprūpei būs dažādas palīgierīces higiēnas veikšanai, kā arī staigāšanai, higiēnas preces, mēbeles, velosipēdi un apģērbi, Alūksnes slimnīca saņēma palīgierīces staigāšanai un higiēnas veikšanai, bet dienas aprūpes centrs „Saules stars” – mēbeles un virtuves piederumus.

E.Aploka norāda, ka Alūksnes Lauvu kluba prezidents Intars Zitāns uzsvēris, ka Alūksnes un Sundbibergas Lauvu klubi sadarbojas jau ilgstoši un sadarbības rezultātā Alūksnē nonākusi dažāda zviedru sarūpētā palīdzība. “Kluba biedri ir gandarīti, ka šajos grūtajos laikos kopā ar sadarbības partneriem Sundbibergas Lauvu klubā mums ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, kam tas patiešām vajadzīgs, jo dažkārt vienam cilvēkam ir lieta, kas viņam vairs nav vajadzīga, savukārt citam tā ir vitāli svarīga,” norādījis I. Zitāns.

Vietējās ziņas